YDEROMRÅDER ER DOBBELT UDFORDRET

CEPOS råber vagt i gevær, hvis landets svageste kommuner skal kunne skabe job. Billede: www.version2.dk

CEPOS råber vagt i gevær, hvis landets svageste kommuner skal kunne skabe job. Billede: www.version2.dk

Yderområderne i kongeriget anno 2014 har det ikke bare svært – de har det dobbelt så vanskeligt som landets øvrige kommuner.

Det fastslår den borgerlige tænketank CEPOS i et notat over hvilke udfordinger til vækst i beskæftigelsen, landets 98 by-, land- og såkaldte yderkommuner står overfor.

På landsplan er antallet af job i landbrug og industri faldet med voldsomme 31 procent i 10-året 2000-2012, og selv om faldet har været nogenlunde ligeligt fordelt i primær- og sekundærerhverv, så slår udviklingen hårdest i yder- og landkommunerne, når man ser på de samlede konsekvenser for beskæftigelsen.

Cand.oecon. og specialkonsulent i CEPOS, Martin Kyed, er mere udfordret end landets øvrige kommuner.

Cand.oecon. og specialkonsulent i CEPOS, Martin Kyed, er mere udfordret end landets øvrige kommuner.

– Industri og landbrug fylder nemlig mere uden for bykommunerne, forklarer specialkonsulent i CEPOS, Martin Kyed.

Så vidt den ene udfording.

Den anden handler om servicesektoren, der i en normal tilpasning automatisk plejer at ansætte flere, når industri og landbrug skærer ned. Tilpasningen har da også været stærk i byerne, svagere i landkommunerne, men i yderkommunerne er plejer åbenbart død og borte – eller bare fraflyttet?

– Her ser vi tværtimod, at der også er sket et samlet fald i den private og offentlige servicesektor på 4,5 procent. Yderkommunerne står således over for en dobbelt udfordring og et fald i den samlede beskæftigelse på 13 procent, opregner Martin Kyed.

Til sammenligning har byerne oplevet en vækst på én procent, mens land- og mellemkommunerne mistede henholdsvis fem og syv procent af arbejdspladserne.

Når yderkommurne altså ikke har tjent ind på service-gyngerne, hvad de har mistet på industri- og landbrugskarrusellerne, så bliver det ifølge CEPOS endnu vigtigere at forbedre industriens konkurrenceevne.

– Derfor kan det anbefales at reducere eller helt fjerne de arbejdsgiverbetalte, sociale udgifter. På samme måde bør man forbedre erhvervslivets rammevilkår, siger specialkonsulent Martin Kyed.

Han anbefaler, at man nedbringer diverse miljøafgifter og byggesagsgebyrer til et niveau, der kan konkurrere med udlandets.

Og så er der selskabsskatten. Den skal iflg. CEPOS skæres ned, så afkastet efter skat stiger, og det bliver attraktivt at investere i dansk produktion og danske arbejdspladser – ikke mindst i yderkommunerne.

PS: CEPOS har tidligere anbefalet, at man i stedet for at poste millioner i yderområderne burde forbedre vilkårene for byernes jobtunge virksomheder.

Share on facebook
Del på Facebook