UGENS TILBUD: DEN LOKALE KØBMAND OVERLEVER

 Vi ved det jo faktisk godt allerede – at den lokale købmand er alt afgørende for livet i landsbyerne.

Det nye er, at der nu er håb, gode råd og kontant hjælp at hente i landsbyer, der bevidst har arbejdet med at kortlægge, hvad der skal til for at puste liv i lokalsamfundets dagligvarehandel. 

Der er stadig friske grøntsager at finde hos de små købmænd i Ringkøbing-Skjern Kommune, der NU vil dele ud af deres erfaringer.

Og hjælpen, der oven i købet er gratis, kan hentes i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det koster kun en ansøgning, så er man med i opløbet om ti fripladser i et projekt til videndeling og erfaringsformidling, der skal understøtte lokale ønsker og initiativer. 

Projektet er sat i søen af LAG Ringkøbing-Skjern for midler fra Landdistriktspuljens Forsøgsmidler med det formål at udbrede erfaringerne fra projekt “Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne”, der blev gennemført i 2011 og 2012 i fem lokale landsbyer.

Der blev både satset på tiltag, der skulle øge omsætningen og understøtte den lokale butik som landsbyens gadekær og forsamlingssted, og samtidig også på at øge borgernes forståelsens for butikkens betydning for områdets vé og vel. Det skete bl.a. ved at punktere myten om, at lokale dagligvarebutikker er meget dyrere end supermarkederne i den nærmestliggende købstad. Udsagn fra ejendomsmæglere om, at for hver forsvunden servicefunktion falder huspriserne typisk med 100.000 kroner, medvirkede også til at fremme forståelsen.

Projekt “Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne” stillede en halv million kroner til rådighed for brugerdrevne forsøgsaktiviteter i de fem udvalgte købmandsbutikker styret af en arbejdsgruppe bestående af bl.a. frivillige fra butikkerne og sogneforeningerne, kommunen, De Samvirkende Købmænd og LAG Ringkøbing-Skjern.

De fem landsbyer – Ådum, Astrup, Rækker Mølle, Borris og Lyhne – er altså nu klar til at dele med andre sårbare landsbyer, der alle opfordres til søge om gratis inspiration og konkrete værktøjer til lokalt projektudviklingsforløb understøttet af tre lokale møder med rådgivning og bistand.

Vejledning med videre findes på www.lag.rksk.dk

 

Share on facebook
Del på Facebook