TURISTFOLK TAGER PÅ RYSTE SAMMEN-TUR

Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg inviterer turistaktører og mindre overnatningssteder på en heldags bustur – Tour de Tønder.

Touren, der finder sted lørdag d. 14. september 2013, kommer rundt i hele kommunen og har til formål:

– At ryste deltagerne sammen for derigennem at give mulighed for udvikling af aktiviteter og netværksdannelse til gavn og glæde for fællesskabet og erhvervet

– At styrke de mindre turistaktørers forhold i kommunen gennem vidensdeling og inspiration

samt

– At lære hinandens gode historier at kende.

Undervejs på turen fortæller lokale kræfter om de enkelte områders seværdigheder, attraktioner og aktivitetsmuligheder. Ved vejs ende bliver der evalueret på dagens oplevelser, indtryk og nye kontaktmuligheder og netværk. Desuden vil deltagerne rokere, så alle får talt med mange forskellige deltagere og får mulighed for at skabe nye kontakter og udveksle viden.

Foruden de mindre overnatningssteder og de små turistaktører har udvalget inviteret lokalrådsrepræsentanter, repræsentanter og chefer for forskellige afdelinger af kommunen, turistforeningens markedsføringsudvalg samt turistguider i Løgumkloster og Tønder og handelsstandsformændene i de større byer. Alle deltagere får en mappe med brochurer og andet skriftligt materiale om kommunens seværdigheder og attraktioner.

Dagen slutter med middag på Centralhotellet i Løgumkloster, der også er udgangspunkt for dagens ryste-sammen-tour.

 

  

                                           Billedet ovenfor er fra Tour de Tønder, der var den første

                                               i den nye storkommune. 

Share on facebook
Del på Facebook