Rejseholdet arbejder for landdistrikterne

 I.P., Fischer og Lacour er ganske vist ikke med, men ellers er den god nok; Landdistrikterne har deres eget rejsehold.

Holdets rolle er ganske vist ikke opklarende, selv om nogle nok ville mene, at lukningen af seminariet i Tønder f.eks. godt kunne sidestilles med en forbrydelse, der kunne fortjene et opklarende lys – men nej.

Holdet er oprettet under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at se fremad og udtænke aktiviteter for frivillige og professionelle, som arbejder aktivt for at skabe udvikling i landdistrikter. Et eksempel er temadagen om utraditionelt iværksætteri omtalt herunder.

Generelt kan Rejseholdets tilbud sammenfattes under følgende overskrifter:

  • Kurser for praktikere
  • Processtøtte til landdistriktsprojekter
  • Processtøtte til udvikling af kommunale landdistriktspolitikker
  • Regionale ERFA-netværk
Rejseholdets medlemmer er Helga Madsen (Speciale i by- og områdefornyelse), Rita Munk (Speciale i Lokale Aktionsgrupper), Jeppe Fisker Jørgensen (Speciale i kommunale landdistriktspolitikker) og Sara Klitsgaard (Koordinator for Rejseholdet).

Et pluk blandt tidligere emner på Rejseholdets program kan måske hjælpe til at illustrere Rejseholdets indsatsområder:

Kursus i småskalaturisme, Sommerhøjskole med fokus på landsbyer, Anbefalinger om brugen af frivillige, kommunale landdistriktspolitikker og Toftlund skal være rollemodel for mindre byer.

Yderligere oplysninger findes på: www.livogland.dk

 

 

 

 

Share on facebook
Del på Facebook