Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Flemming Gjelstrup, Frede Jensen, Niels Top og Mette Drøhse Petersen

Afbud: Heidi Kirkegaard, Jan Henriksen, Niels F. Dahlmann, Lisbeth Bang Pedersen, Louise Thomsen, Ulla Bendesen, Kirsten Damm, Marit Jessen Rüdiger og Allan Skjødt

Referat

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt

Ansøgninger

– AUF – Extreme Team Challenge: Bevilliges op til 25.000 kr. som skal øremærkes til markedsføring.

– Skærbæk Motorklub: Bevilliges 60.000 kr. til banebelægning og barriere.

Ungepuljen

Landdistriktsudvalget havde inviteret to unge fra Mejeriet med til mødet.

Ud af samtalen med de unge udsprang der to spor som Landdistriktsudvalget ønsker at forsætte ad. Det ene bliver at arrangere et arrangement på en uddannelsesinstitution et sted i kommunen, hvor de unge bliver inviteret til at komme og høre om Ungepuljen og blive inspireret til at tage initiativ til projekter.

Det andet spor bliver at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, der sigter mod at få klarlagt hvad de unge gerne vil og hvilke aktiviteter de brænder for at deltage i.

Frivillig Fredag 2016 

På mødet blev følgende ideer til Frivillig Fredag videregivet:

Lokal underholdning; fx harpespilleren som i øjeblikket er med i et underholdningsprogram på TV2 eller Jakob Dinesen kan optræde.
Svend Erik Mathiesen tager forslagene med tilbage til arbejdsgruppen for Frivillig Fredag.

Årsmøde

Årsmødet bliver afholdt den 18. marts 2016 i Egtved. Landdistriktsudvalget må deltage med 3 stemmeberettiget delegerede. Mogens Gabs deltager. Forvaltningen spørger Jan Henriksen og Heidi Kirkegaard om de også kunne være interesserede.

På Tur i Tønder – Opdag din kommune
Formanden orienterede generelt om På tur i Tønder, hvor billetsalget går rigtig godt. Det blev besluttet at guiderollen udfyldes af Sort Safari og at der tages kontakt til Robert Okholm, der skal hjælpe med at klæde guiderne på i forhold til erhvervslivet i kommunen.  

Orientering

Der blev orienteret om følgende:

  • Forvaltning har vurderet, at det er nok med en praksisformulering ligesom man har gjort med legepladser, i forhold til støtte til projekter af samme karakter som f.eks. egnsspillet Højt til Himlen. Her bruges samme formulering som Kulturelt Forum blev enige om i forbindelse med bevillingen til Højt til Himlen: “Der er tale om en ur-opførsel med nyt sted, nyt emne, nye kulisser, nyt manuskript, mv. Initiativet anses desuden som ekstraordinært identitetsskabende for alle borger til glæde for hele kommunen”. 
  • Kulturugen er flyttet til uge 40. Temaet i år er “Lys” og arrangementet ligger i forbindelse med genåbningen af Tønder Kulturhus.
  • Den 23. maj 2016 er der et hædersarrangement for sidste års vinder af Tønder Kommunes Kulturpris, Carl Christiansen. Arrangementet foregår i Slotsfeltladen, hvor han vil vise sin seneste film. Ved samme arrangement kommer Søren Ryge og holder foredrag.
  • (Bosætningsstrategi/kommunestrategi.) Real Dania har lavet en undersøgelse om hvilke byer der er i farezonen i kommunen, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Og her var det tydeligt, at det er byer som Bredebro, Agerskov, Højer, Bedsted og Øster Højst. Der skal sættes fokus på de store potentialer hver enkelt by har – Bredebro/ECCO, Højer/Vadehavet.
  • Laurids Rudebeck har udnævnt 6 elever fra efterskolen SINE, til ambassadører for efterskolen samt for hele egnen og dens kultur, historie og seværdigheder.
  • I stedet for et ordinært Landdistriktsudvalgsmøde den 15. marts så afholdes der fællesmøde hvor alle formændene fra lokalrådene og borgerråd i kommunen inviteres. Her skal det diskuteres hvordan Tønder Kommune bliver Danmarks bedste landdistriktskommune. Det blev besluttet at invitere Lone Ørting som ordstyrer på aftenen.
  • Forvaltningen og Mogens Gabs har deltaget i arrangementet Landdistriktsudvikling der virker. Her blev der vist eksempler fra Norge på, hvorledes man der har udviklet lokalsamfund og hvordan der er forskellige parametre som har indflydelse på succesen af denne udvikling.
  • I Projekt Foreningsudvikling har man udsendt mails til alle foreninger i kommunen, hvor de tilbydes at deltage i fase 3 og indgå i et udviklingsforløb.