Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Karin Kjærgaard, Ulla Bennedsen, Kirsten Damm, Svend Erik Mathiesen, Frede Jensen, Louise Terp Thomsen og Niels Top 

Afbud: Jan Henriksen, Flemming Gjelstrup, Niels Feddersen Dahlmann og René Andersen

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt

Ansøgninger 

Agerskov Triathlon: Landdistriktsudvalget har valgt ikke at støtte Agerskov Triathlon. Udvalget mener, at eventuel støtte til et arrangement af denne karakter, hvor der ikke er nogen brugerbetaling, ville være konkurrenceforvridende. Derudover opfordrer Landdistriktsudvalget Agerskov Triathlon til, ved en eventuel næste ansøgning, at udspecificere budgettet mere.

Tønderegnens 4H: Tønderegnens 4H har modtaget støtte fra Friluftsrådet og ønsker derfor at bruge bevillingen fra Landdistriktsudvalget til arbejdsløn til Lærkely, som forestår byggeriet af bålhytten. Dette har Landdistriktsudvalget godkendt.

Vandtårnets venner: Vandtårnets Venner ønsker en ændring af bevillingen fra køb af 4 stk. fastmonterede kikkerter til 12 stk. håndkikkerter. Dette har Landdistriktsudvalget godkendt.

Øster Højst Sogns Borgerforening: Grundet manglende finansiering søger Øster Højst Sogns Borgerforening om forlængelse af det bevilligede beløb til projektet “Højst aktivt liv i Alléen”. Landdistriktsudvalget har godkendt forlængelsen af bevillingen.

Kulturkraft Tønder: Kulturkraft Tønder (tidligere 4 + 4) udvikler sig og man har lavet et nyt setup i forhold de ting, der skal ske op til festivalen. Man vil gerne have lokale aktører til at tage de aktiviteter til sig der bliver lavet, og at de bliver forankret lokalt. Det er man i gang med og det ser ud til at lykkedes. Programmet for de 4 dage op til festivalstart bliver større i år end sidste år. I år bliver der f.eks. lavet 3 forskellige ture, hvor Tønder Erhvervsråd kommer til at stå for én af turene. I den forbindelse har man ville lave et åbningsarrangement, som der var brug for en hurtig afklaring på. Der blev derfor i sidste uge sendt en mail ud til udvalgets medlemmer om man ønskede at støtte åbningsarrangementet med 15.000 kr. Grunden til at der var behov for en hurtig afgørelse skyldtes at programmet for åbningen skulle være færdig i samme uge, og derfor var der behov for et hurtigt svar. Udvalgets medlemmer bevilligede støtten. 

Fællesmøde 

Ud fra fællesmødet blev udvalget enige om at formanden inviterer Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg og formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Jessen til et uformelt møde, hvor man kan snakke om de udfordringer, som der bliver givet udtryk for hos foreningerne i lokalområderne.

Udvalget ønsker ikke at være belærende overfor kommunalt ansatte eller politikere, men at medvirke til at prøve at hjælpe med at løse de problemstillinger, som der er.

Evaluering af På tur i Tønder

Hos Landdistriktsudvalget var der generelt stor tilfredshed med turen og der kommer stadig positive mails ind omkring turen fra dem som har deltaget. Udvalget erkender at planlægningen af et arrangement som På tur i Tønder kræver mange ressourcer – ressourcer som udvalget ikke selv har. De midler man har brugt på at hyre eksterne ind til at løse opgaven, har været godt givet ud med et positivt slutresultat. Det ønsker man at fortsætte med. 

I den nærmeste fremtid vil Landdistriktsudvalget overveje, hvordan udvalget skal arbejde videre med en eventuelt kommende tur. Hvem skal målgruppen være? Hvor skal turen gå hen? Hvornår skal man afvikle næste tur? Det er nogle af de spørgsmål som Landdistriktsudvalget ønsker at arbejde videre med.

 Orientering

  • Nytteindsatsen er blevet tilbudt alle foreninger i Tønder Kommune.
  • Der købes en gave til Kommunaldirektøren i forbindelse med hans afskedsreception.
  • Kulturkraft Tønder: Der har været kørt en udbudsrunde omkring opgavevaretagelsen, hvor man har haft tre virksomheder til samtale. DemokraCity fik opgaven. Projektet er organiseret med en politisk forankring med Jørgen Popp Petersen som formand. Derudover sidder bl.a. Direktør Klaus Liestmann i styregruppen og der er også blevet lavet en aktionsgruppe der består af lokale aktører. Projektet fik desværre afslag fra LAG på 500.000 kr. Det har betydet at det har været nødvendigt at skære projektet til i forhold til den økonomiske ramme.
  • Formanden har deltaget i et møde i erhvervsrådet omkring et fødevarekoncept centreret om lokale producenter. På mødet blev der talt om at man vil forsøge at skabe et madhus for lokale produkter. Det skal her være muligt via en online platform at bestille lokale produkter, der så bliver leveret til et bestemt sted, hvorefter man kan afhente dem.
  • Kirsten orienterede om at Jan Henriksen er gået ud af Løgumkloster Borgerforening de næste to år. 
  • Kirsten er blevet interviewet af JV angående skolelukningen og dets betydning.
  • Karin orienterede om Projekt Foreningskonsulent. Der bliver inden længe lavet et jobopslag på den projektmedarbejder, der skal indgå i projektet. Evalueringen af fase 2 er ikke færdig endnu, men alle foreninger er kommet godt i gang med et udviklingsprojekt. I styregruppen har Kulturel Forum også fået en plads. Projektet har været økonomisk udfordret pga. afslag fra diverse puljer og fonde. De manglende midler til fase 3, har betydet at der er skåret en måned fra projektet, således at projektet nu stopper den 31. januar 2018.

Evt. 

  • Næste mødested: Konfirmandstuen Løgum Gaard, Nr. gade 7, Løgumgaarde.