Sted: SovGodt8, Sæd

Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Karin Lorenzen, Heidi Kirkegaard, Jan Henriksen, Svend Erik Mathiesen, Frede Jensen, Louise Thomsen Terp, Lisbeth Nielsen og Niels Top.

Afbud: Niels Feddersen Dahlmann og René Andersen

Referat:
1. Projekt Foreningsudvikling
Foreningskonsulenten gav en status på evalueringen af fase 2. I fase 3 er 34 foreninger med i projektet – der er plads til flere. Landdistriktsudvalget opfordres til at tage fat i de foreninger som de kender. Især lokalråd og borgerforeninger er vigtige i forhold til at skabe samarbejde mellem foreninger i lokalområderne. Det ønskes at der kommer 40-50 flere foreninger ind i projektet. 

Fremadrettet vil der være fokus på foredrag, etablering af samarbejde også tværfagligt i Tønder Kommune, sociale miljøer og integration, blog og kommunikation. 

Der er blevet ansat en ny projektmedarbejder, der starter fra august. Hun får travlt med at skulle med ud til foreningerne fra starten.
Den ansatte projektmedarbejder har fået andet arbejde og derfor kigger man nu kandidaterne igennem for at se, om der skulle være en anden egnet blandt dem.

2. Oplæg ved Sæd/Ubjerg
Oplægget startede med en film, der viste nogle af de ting som lokalrådet havde oplevet på deres tur.
Lokalrådet havde bl.a. oplevet Det Gamle Værft, der med støtte på 46 mio. hjælper unge mennesker med sociale problemer. De unge lærer traditionel/gammelt håndværk af forskellige afskygning.
Bryllupper er en stor industri der tilfører øen 20 mio. om året. Bryllupsbureauerne står for at planlægge hele processen med brylluppet.
På Ærø har man renoveret et tilflytterhus som man udlejer til familier der har lyst til at prøve at bo på øen i minimum 4 måneder. Man ansøger om at få lov til bo i huset, og der har været en stor efterspørgsel på det. De penge som kommer ind i leje har fået finansieringen af huset til at løbe rundt. Ærø har en befolkningstilgang på 1 % om året.
Landdistriktsudvalget ønsker at arrangere og tilbyde en inspirationstur til lokalråd/borgerforeninger i kommune samt andre der arbejder med landdistriktsudvikling i Tønder Kommune.

3. Ansøgninger
Tønder BMX:
Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 26.000 kr. til indkøb af et transpondersystem.

Abild Borgerforening:
Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 10.000 kr. til indkøb af projektor og lærred.

Legepladsudvalget under Arrild Lokalråd:
Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 10.000 kr. til indkøb af en ny hoppepude.

Branderup og omegns lokalråd
Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 12.700 kr. til tryk af udviklingsplaner.

Forsamlingshuspuljen:
Landdistriktsudvalget har modtaget ansøgninger fra forsamlingshuse til energiforbedrende tiltag, der ikke helt matcher energirapportens anbefalinger.
Landdistriktsudvalget har besluttet at støtten på de 10.000 kr. gives, hvis tiltagene har en energiforbedrende effekt.

4. Infoskærme
Kommunen kan bruge infoskærmene til at sende information ud på fra f.eks. udvalg osv.
De byer der ikke har infoland bliver tilbudt infoskærme på lige vilkår som andre
lokalråd/borgerforening, hvis såfremt de selv betaler for at lave koblingen til det system, som de bruger nu. De lokalråd der tager imod tilbuddet om infoskærme skal deltage i et kursus i brugen af dem.

5. På tur i Tønder
Landdistriktsudvalget ønsker at gå videre med en proces, hvor unge i gymnasiet og lignende steder får lov til at definere deres visioner for lokalområdet. I den proces kan Ungepuljen præsenteres som en mulighed for de unge til at realisere deres visioner.

6. Ansøgningsskema
Skemaet er godkendt med en enkelt tilføjelse: der ønskes et afkrydsningsfelt hvor ansøgere kan krydse af hvorvidt man har egne lokale eller lejer lokaler.

7. Nye mødedatoer
Næste mødedato i Landdistriktsudvalget ændres til 16. august.

8. Orientering
– Landdistriktsudvalget opfordres til at deltage fundraising arrangementet. Arrangementet er afviklet. Der deltog ca. 100.
– Formanden og næstformanden holder møde med teknik- og miljøudvalget den 14. juni omkring udfordringerne ude i lokalområderne.
– Grønne områder lægges ud til pasning lokalt. Der har været møde med de små byer og til det næste møde bliver de større byer, centerbyerne og grundejerforeninger inviteret.

– Formanden har deltaget i en paneldebat på Det Sønderjyske Fællesdyreskue sammen med Aabenraa og Sønderborg Kommune.

– Landdistriktsudvalget har med to udvalgsmedlemmer været repræsenteret i projektet På Forkant, hvor man kigger på forskellige lokalområder og ser, hvordan de kan udvikle sig. Der er 20-30 kommuner, der er med i dette projekt.

– Der bliver bestilt iPads til udvalget, men udvalget skal være klar over at udgiften til multimediebeskatning beløber sig til ca. 225 kr. per måned. Dog beskattes man kun én gang hvis man allerede betaler multimedieskat.
– Forvaltningen orienterede om den nye landsbypedel, der netop er startet op ude i lokalområderne.
– Der god efterspørgsel efter nytteindsatsen og den modtager også ros fra lokalområderne.
– Der ansat en projektmedarbejder til Projekt foreningsudvikling. Hun er uddannet pædagog og har været aktiv i foreningsregi. Den ansatte projektmedarbejder har fået andet arbejde og derfor kigger man nu kandidaterne igennem for at se om der skulle være en anden egnet blandt dem.

9. Eventuelt