POSITIV SÆRBEHANDLING AF SVAGE OMRÅDER

Positiv særbehandling er et ofte omstridt princip, men i særlige tilfælde kan det være nødvendigt.

Et sådant er de vanskeligt stillede landdistrikter, som regeringen dog nu lægger op til at give en hjælpende hånd gennem en regelændring specielt myntet på de svageste områder.

Det sker ved at sende en ændring af Planloven i høring, der skal gøre det muligt for kommunalbestyrelser at vægte hensynet til udvikling særlig højt i områder ramt af affolkning samt faldende beskæftigelse og svigtende vækst.

Omdrejningspunktet i “Nye muligheder i Landdistrikterne” er den såkaldte “Landdistriktsbestemmelse”, der letter adgangen til landzonetilladelse til:

– indretning af helårsboliger og erhverv i overflødiggjorte bygninger

– udvidelse af erhvervsvirksomheder

og

– opførelse af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden tilsvarende bebyggelse.

Går forslaget glat gennem høringsfasen, der løber frem til onsdag den 14. marts, betyder dog ikke, at der bliver frit slag. En landzonetilladelse må nemlig stadig ikke gives, hvis det går ud over andre væsentlige hensyn til planlægning, natur og landskab, herunder de åbne og uberørte kystområder og kulturmiljøer samt naboer m.v.

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at lægge kommuneplanen til grund for landzoneafgørelser, men har dog ret til at tillægge planlægningen afgørende betydning ved vurderingen af den konkrete sag.

Kommunalbestyrelsen er derimod altid forpligtet til at foretage en konkret vurdering af den enkelte ansøgning om landzonetilladelse.

I høringen indgår endvidere muligheden for at gøre nemmere at undtage mobilsendemaster fra kravet om landzonetilladelse, fordi mobiltelefoni anerkendes som en forudsætning for etablering af erhvervsvirksomhed – og af private borgere  i øvrigt.

Høringssvar skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller pr. e-mail til nst@nst.dk med kopi til ler@nst.dk med angivelse af journalnr. NST-100-00071.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen http://hoeringsportalen.dk/ og på Naturstyrelsens hjemmeside under ”Lovstof” og ”Høringer”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til funktionsleder Lena Kongsbach på e-mail  ler@nst.dk eller på telefon 72 54 47 78.

Share on facebook
Del på Facebook