PEDELLER SKAL SÆTTE FUT I LANDSBYERNE

Nye koste fejer bedst, siger man.

Om det også gælder for de pedeller, som Tønder Kommune allerede har ansat i flere landsbyer, afklares på en konference i Branderup Aktivcenter mandag den 30. september.

Konferencen, der er arrangeret af Tønder Kommune og FOA (Fag og Arbejde), skal desuden se på, om ordningen med fordel kan kopieres af andre kommuner med lignende udfordringer.

Flere kommuner har allerede vist deres interesse, og i alt godt 60 kommuner er indbudt til konferencen sammen med andre interessenter.

Formålet er dels at belyse, hvordan ordningen har fungeret hidtil og dels at udforme flere konkrete forslag til, hvordan pedellerne kan medvirke til at skabe stabilitet, sammenhængskraft og dynamik i de små samfund.

Blandt oplægsholderne er Hans Christian Schmidt, formand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, der vil tale om “Nyt fokus på landsbysamfundenes Udvikling”.

Fra Syddansk Universitet deltager professor Gunnar Lind Haase Svendsen, som fortæller om den aktuelle situation i de landdistrikter i Tønder Kommune, der deltager i projektet “Landsbypedeller – en effektiv måde at aflaste ildsjæle på?”

Hans kollega fra universitetets Center for Landdistriktsforskning, adjunkt Annette Aagaard Thuesen, tager i sit oplæg udgangspunkt i spørgsmålet “Hvordan skabes udvikling i landsbysamfundene?”

Finn Hansen, formand for Tønder Landdistriktsudvalg, uddyber med erfaringer fra landsbypedellernes foreløbige indsats.

Som afrunding følger en paneldebat om de nye muligheder for at skabe udvikling landsbyerne. Foruden oplægsholderne deltager desuden Anette Lind, der er næstformand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, samt sektorformand Reiner Burgwald fra Fag og Arbejde.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 11. september til Anne Mette Pedersen på anp@toender.dk 

Yderligere oplysninger: Kia Fog Kristensen, fritids- og landdistriktskoordinator i Tønder Kommune, på telefon 7492 9411 eller på mail kifog@toender.dk eller konsulent Erik Kristiansen, FOA, på telefon 4697 2520 eller på mailadressen erkr@foa.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Del på Facebook