ØLSTRUP VISER VEJEN TIL VÆKST

Børnehuset Mariehønen stod øverst på listen, da borgerne i Ølstrup i 2002 satte navn på de vigtigste opgaver. På de følgende pladser fulgte: Nye byggegrunde ved søen og et multihus. Alle tre projekter er idag realiseret.

Børnehuset Mariehønen stod øverst på listen, da borgerne i Ølstrup i 2002 satte navn på de vigtigste opgaver. På de følgende pladser fulgte: Nye byggegrunde ved søen og et multihus. Alle tre projekter er idag realiseret.

Fra 224 til 289 borgere på syv år – det er et et plus på 65 eller 29 procent.

Det er ikke så ringe endda, siger de i landsbyen Ølstrup, der har præsteret at gå imod strømmen af affolkning i landdistrikterne.

Det er der håb i for andre landsbyer, som ellers trues af affolkning og sluttelig afvikling, når købmand og skole først er nedlagt.  For hvis en lille landsby i udkantskommunen Ringkjøbing-Skjern Kommune kan, så må mange andre kunne gøre dem kunsten efter.

En konsekvens af befolkningstilvæksten, der består af både børnefamilier, og højtuddannede – ja endda sjællændere –  er bl.a. mere skub i byggeriet, og der er de seneste år opført tre nye parcelhuse – hvert år.

Men hvad er så opskriften? Ja ifølge formanden for Ølstrup Sogneforening, Pernille Priess Pedersen, så er den korte forklaring: Ildsjæle og sammenhold.

Mariehønens unger får sig en ristet pølse stegt på balpladsen ved Præstegårdssøen. Søen har borgerne anlagt sammen kommunen og penge fra EU. Egentlig skulle blot tjene til okkerbekæmpelse i Ølstrup Bæk, men idag er den et yndet udflugtsmål med stier og bålhytte.

Mariehønens unger får sig en ristet pølse stegt på bålpladsen ved Præstegårdssøen. Søen har borgerne anlagt sammen med kommunen og penge fra EU. Egentlig skulle den blot tjene til okkerbekæmpelse i Ølstrup Bæk, men idag er den et yndet udflugtsmål med stier og bålhytte.

– Her gør vi hinanden gode, lyder da også mottoet på landsbyens hjemmeside, som foreningerne benytter flittigt til at orientere om deres aktiviteter – foruden facebook.

– Og så er foreningerne gode til at være ambassadører for hinanden, videreformidle hinandens arrangementer og markedsføre sig i medierne, siger Pernille Priess Pedersen, der også fremhæver den store betydning af et godt samarbejde med kommunens embedsmænd og politikere.

Flittigt benyttet til at informere om de forskellige, lokale tiltag er også infoskærmen i den lokale brugs.

Den stod i øvrigt til lukning i 2002, men så smøgede de lokale ærmerne op, dannede Ølstrup Brugsforening og byggede en ny butik med frivillig arbejdskraft for under 2,5 millioner kroner. I 2012 havde Dagli’ Brugsen Ølstrup en omsætning på 11,3 millioner kroner og et overskud på 113.000. Det er heller ikke så ringe, synes de i Ølstrup.

(Den frivillige indsats fortsætter med ugentlig, frivillig rengøring, vedligeholdelse og vareudbringning. Som tak fejres de frivillige hvert år til Frivilligfesten, og desuden inviterer brugsen i august alle kunder og venner til fællesspisning.ølstrup

 For yderligere inspiration se Ølstrup Visionsbog 2020, som er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunen og med deltagelse af alle landsbyens borgere: www.olstrup.dk

Share on facebook
Del på Facebook