Nyetableret Landdistrikts- og Bosætningsudvalg indkalder til valg

Den 20. februar 2018 kl. 18:00-20:40 er der valg fra Tønder Kommunes lokalråd til det nyetablerede Landdistrikts- og Bosætningsudvalg i Tønder Kommune. Det hidtidige Landdistriktsudvalg nedlægges, men i Landdistrikts- og Bosætningsudvalget er der med seks medlemmer fra lokalrådene fortsat plads til landdistrikterne. Valgaftenen foregår på Danhostel Tønder, Sønderport 4, 6270 Tønder

Valgbare kandidater fra landdistrikterne
Den 20. februar er der valg af 6 medlemmer til Landdistrikts- og Bosætningsudvalget fra de lokalråd i Tønder Kommune, som i 2017 har modtaget 5.000 kr. i driftstilskud fra Landdistriktsudvalget. De seks medlemmer og deres suppleanter skal så vidt muligt repræsentere kommunen bredt geografisk, således at ”de 6 tidligere kommuner” er repræsenteret. På valgmødet beslutter hvert område fra de tidligere kommuner, hvem de hver især indstiller som deres repræsentant og suppleant. Hvert lokalråd, som har modtaget driftstilskud i 2017 fra Landdistriktsudvalget, har én stemme.
De 6 medlemmer samt deres personlige suppleanter skal efter indstilling udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Udover valget er der et spændende program for aftenen med foredrag ved bl.a. Thomas Skov, der er kendt fra en række DR-programmer. Alle er velkomne til at overvære foredraget, men spisning og valg er forbeholdt godkendte lokalråd.
Programmet for aftenen er:

  • 18:00-18:40: Velkomst og mad
  • 18:40-19:40: Thomas Skov – Høflighed på 100 dage
  • 19:40-20:40: Valg til Landdistrikts- og Bosætningsudvalget

Hvis du deltager i arrangementet eller stiller op til Tønder Kommunes Landdistrikts- og Bosætningsudvalg, skal du være opmærksom på følgende:

  • Tilmelding og indstilling af kandidater til valgaftenen sendes til pokof@toender.dk senest den 13. februar 2018
  • For at være valgbar til Landdistrikts- og Bosætningsudvalget skal du være medlem af et lokalråd, der har modtaget driftstilskud fra Landdistriktsudvalget i 2017. 
  • På valgmødet beslutter hvert område fra de tidligere kommuner, hvem de hver især indstiller som deres repræsentant og suppleant. Hvert lokalråd, der har modtaget driftstilskud i 2017, har én stemme.
  • Arrangementet er gratis
  • Selve valget er forbeholdt lokalrådene
  • Valgaftenen foregår på Danhostel Tønder, Sønderport 4, 6270 Tønder
Share on facebook
Del på Facebook