Ny undersøgelse af børn og unge i Tønders foreningsliv på vej

Tønder Kommune vil i år 2015 undersøge foreningslivet i udvalgte folkeoplysende foreninger.

I løbet af år 2015 vil ca. 17 folkeoplysende foreninger i Tønder Kommune blive tilbudt at medvirke i Projekt Foreningsudvikling. Projektets formål er at forsøge at give et aktuelt billede af Tønder Kommunes foreningsliv, hvilket skal foregå ved at undersøge foreningernes udfordringer, succesoplevelser samt behov i relation til rekruttering og fastholdelse af børn og unge fra 0-24 år.

“Resultaterne fra undersøgelsen vil i efteråret 2015 blive offentliggjort for interesserede i Tønder Kommune. Dernæst er det vores hensigt at udarbejde en række værktøjer, som kommunens foreninger kan benytte som inspiration til at rekruttere og fastholde flere børn og unge under 24 år i foreningerne,” siger Ane Kirstine Knudsen, projektleder og foreningskonsulent i Tønder Kommune.

Foreningslivet er under pres

Det lokale foreningsliv er under pres – ikke kun i Tønder Kommune, men ligeledes i resten af Danmark. Foreningslivet har i flere år kæmpet med faldende medlemstal, da foreningslivet bl.a. har fået konkurrence fra de kommercielle udbydere (fitnesscentrene) samt den selvorganiserede idræt (f.eks. løb og cykling). Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg og Folkeoplysningsudvalg har været opmærksom på dette forhold, hvorfor de har valgt at afsætte midler til at hjælpe foreningslivet. Midlerne har gjort det muligt at påbegynde Projekt Foreningsudvikling.

Formand i Landdistriktsudvalget, Finn Hansen, glæder sig til at se undersøgelsens samlede resultater: “Det er essentielt at vi i Tønder Kommune nu får klarlagt, hvilke udfordringer, succesoplevelser og behov kommunens foreninger har. Kun på den måde kan de lokale foreninger yderligere målrette deres arbejde i kampen om at fastholde og rekruttere flere børn og unge i foreningerne”.

Projekt Foreningsudvikling – baggrund

Projekt Foreningsudvikling løber fra 1. oktober 2014 og et år frem. De folkeoplysende foreninger der bliver tilbudt at medvirke i undersøgelsen, er udvalgt på baggrund af forskellighed både hvad angår foreningstype, beliggenhed, foreningsstørrelse, byer med lukket/åbne folkeskole og byer med privatskole m.v. Det er tidsmæssigt ikke muligt at inddrage alle foreninger, hvorfor det har været forsøgt at udvælge foreninger der repræsentere et bredt spektrum af foreninger i kommunerne. I de udvalgte foreninger vil medlemmer (0-24 år), frivillige og forældre blive tilbudt at deltage i undersøgelsen enten via spørgeskema og/eller interviews. Det er ligeledes vigtigt at inddrage et udsnit af de ikke foreningsaktive borgere i kommunen, hvorfor børn, unge og forældre vil blive tilbudt at deltage i undersøgelsen via skoler og daginstitutioner. Projektleder og foreningskonsulent, Ane Kirstine Knudsen, udtaler: “Jeg ser frem til at samarbejde med kommunens borgere, for at vi i fællesskab kan skabe et endnu bedre fundament for foreningslivet i Tønder Kommune”.

For yderligere information om projektet kontakt:

Projektleder og foreningskonsulent, Ane Kirstine Knudsen

Mail: ak@toender.dk

Telefon: 74 92 81 53

Share on facebook
Del på Facebook