NORDISKE PENGE TIL SVAGE OMRÅDER

Udfordrede landsdele som Vesteregnen, hvor ledigheden stiger, mens befolkstallet daler, overlades ikke til en stille død – trods alt.

De fem nordiske nationer står sammen om at bistå hinanden - også når det gælder nutidens og fremtidens udfordringer.
De fem nordiske nationer står sammen om at bistå hinanden – også når det gælder nutidens og fremtidens udfordringer.

Der er både national og europæisk opmærksomhed om problemerne i det, der noget ublidt ofte sammenlignes med en vis overmoden frugt. Senest er det Nordisk Ministerråd, der har afsat fire millioner kroner til lokale og regionale initiativer, der skal imødegå demografiske problemer som faldende børnetal og et stigende antal ældre – eller sagt på en anden måde: Færre indtægter til at dække større udgifter.

Pengene indgår i det, der hedder Det Nordiske Demografiprogram for 2014-2015, og projekter, som kan søge støtte kan f.eks. handle om at forbedre det lokale arbejdsmarked eller tiltrække tilflyttere generelt. Konkret kan det også vedrøre udbringning af post, medicin og mad eller om at organisere blandt andet ældrepleje.

Der kan søges økonomisk støtte af såvel private som offentlige, men for at komme i betragning skal der indgåes samarbejde med mindst et andet nordisk land. Desuden bliver lagt vægt på, at projekterne kan overføres til andre regioner i Norden.

Sidste frist for ansøgning er den 15. februar 2014.

Yderligere oplysninger:  www.norden.org

Share on facebook
Del på Facebook