MINISTRE VIL STYRKE KULTUREN PÅ LANDET

To ministre har præsteret det usædvanlige – at handle som de prædiker for andre og gå sammen i det tværgående projekt, KulturDanmark.

Det er kulturminister Marianne Jelved (R) og by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen (S), der sammen har trawlet landet igennem for at tage temperaturen på kulturen i landdistrikterne. Og for at få lokale aktørers bud på, 1) hvordan kulturen gøres mere synlig på landsplan, og 2) hvordan potentialet udnyttes bedst muligt i fremtiden for at fastholde og tiltrække borgere til områderne gennem samarbejder på tværs mellem bl.a. kulturen og erhvervslivet.

Det er der kommet flere interessante tanker og forslag ud af, som fem arbejdsgrupper igår afleverede til de to ministre.

Minister Jelved fanget i en læsende stand af fotograf Nicolas Tobias Følsgaard.

Ét af dem lyder: Blød reglerne for tildeling af midler op, så det gøres lettere at søge bevilling til projekter, selv om de ikke er originale, men inspireret af projekter gennemført andre steder.

– Forbilledlige projekter bør ikke ligge i skuffen. De bør komme frem i lyset og inspirere andre, argumenterer arbejdsgruppen for “Tværgående Samarbejde”.

Som supplement foreslår gruppen også, at der etableres en fælles, landdsdækkende, digital platform for udveksling af initiativer og erfaringer. Alt skal dog ikke foregå i det virtuelle rum, for gruppen anbefaler desuden de to ministre at nedsætte en taskforce til at rejse rundt i landet og hjælpe med at udvikle og sætte gang i projekter. Dertil mener gruppen, at der bør sammensættes et større mentorkorps af ildsjæle, der kan bistå andre med konkret viden og erfaring fra dette eller hint projekt.

Carsten Hansen takkede kulturministeren for invitationen til at deltage i KulturDanmark.

De fem arbejdsgrupper, der  indgav deres anbefalinger igår, har hver arbejdet ud fra en af følgende overskrifter:

       1.  Børn og unges møde med kunst og kultur

       2. Talentpleje blandt børn og unge

       3. Folkeoplysning og foreningers rolle

       4. Tværgående samarbejde

        5. Synliggørelse af kulturen. 

Den fulde ordlyd af deres anbefalinger kan læses på kulturministeriets hjemmeside: http://kum.dk/da/Temaer/kulturdanmark/5-arbejdsgrupper/

Kulturminister Marianne Jelved vurderer materialet som værdifuldt for den fremtidige indsats:

– Der er interessante bud på det lokale kulturlivs potentiale. Nu ser vi på hvilke af de mange gode anbefalinger, vi kan følge op i den kommende tid.

Hendes kollega understreger hele projektets basale vigtighed:

– Kultur i alle afskygninger er med til at skabe sammenhængskraft – en følelse af sammenhold, og at “her i vores by sker der noget”. Der er der hårdt brug for i nogle af de mindre samfund i en tid, hvor folk søger mod de store byer. Det er et fælles ansvar, at vi udnytter det store potentiale, der ligger i kulturen til gavn for hele Danmark.

 

 

Share on facebook
Del på Facebook