MILLIONER GEMMER SIG I HULLEDE VEJE

Det kan godt være, at sparsommelighed er en dyd, men…

Det ser jo ikke så slemt ud - højst lidt sjusket - men i kommunekassen giver det holder i kassen af en helt anden størrelse...

Det ser jo ikke så slemt ud – højst lidt sjusket – men i kommunekassen giver det holder i kassen af en helt anden størrelse…

Somme tider kan den også købes for dyrt. Det gælder blandt andet for kommuner, asfalt og veje. Der kan gemme sig milliarder af spildte kroner i at spare for meget på udgifterne til vejvedligehold.

Faktisk viser en undersøgelse fra rådgivningsfirmaet Cowi, at en enkelt sparet million ender med at koste samfundet hele fem gange så meget. Sort bliver altså til rødt på bundlinjen…

I Aabenraa Kommune, der er én af undersøgelsens fire repræsentattive kommuner, løber den potentielle nettobesparelse op 1,2 milliarder – 1.200 millioner kroner – for årene 2012-2022. Hvis altså kommunen kender sin besøgelsestid og vedligeholder vejene i tide. På landsplan er der tale om i alt 24 milliarder kroner. Det kunne man godt lige tænke over, hvis man var en kommune…

De mange penge kommer i form sparede udgifter til renovering af huller og revner, udgifter i forbindelse med trafikuheld såsom skader på biler og andre køretøjer – dødsfald og omkostninger i forbindelse med behandling på sygehuse er ikke medregnet, idet sygehusene jo hører under regionerne.

COWIs Vice President for trafik og veje, Frans Dupont, understreger vigtigheden af at foretage de nødvendige investeringer i vejvedligehold i tide.

– Vi har et udbygget vejnet i Danmark, og det vil blive væsentligt dyrere for samfundet at skulle betale den fulde renoveringspris frem for at vedligeholde rettidigt, siger han.

Vedligehold er især vigtigt for en vejs øverste belægning, da slidlaget udover at bidrage med kørekomfort og æstetisk fremtoning også skal sikre beskyttelse af de underliggende bærelag mod nedsivende vand.

Undersøgelsen på landsplan:

  • De danske kommuners samlede budget til vejvedligehold var i 2012 1,2 mia. kr.
  • Beregningerne viser, at det nødvendige samlede budget for at fastholde vejtilstanden er 1,8 mia. kr. pr. år.
  • Den årlige nettobesparelse ved brug af anslået budget på 1,8 mia. kr. pr. år er 3,1 mia. kr. pr. år. set over en 10-årig periode.
  • Hvis kommunerne fortsat kun budgetterer med de nuværende 1,2 mia. kr. om året, vil vejene tabe 36,4 mia. kr. i værdi over samme 10-årige periode.

Yderligere oplysninger: Pressekonsulent Birgitte Theresia Henriksen Tlf.: 29287786 – bihe@cowi.dk eller Vice President, trafik og veje Frans Dupont Tlf.: 20306073 – fdu@cowi.dk

 

Share on facebook
Del på Facebook