Landdistrikts- og Bosætningsudvalget afsætter årligt midler til lokale udviklingsplaner. Der er årligt 3 x 50.000 kr til kommunens lokalområder, øremærket til udarbejdelse af en lokal udviklingsplan (LUP) for op til 50.000 kr. hver. For at at få del i midlerne skal lokalrådene sende en ansøgning til Landdistrikts- og Bosætningsudvalget. Kontakt landdistriktskoordinatoren på tlf 22257649 for at høre mere om ansøgningsfrister.

Hvad er en lokal udviklingsplan (LUP) og hvad er hensigten med den?

  • Udviklingsplanerne omtales som LUP’er – Lokale Udviklingsplaner
  • LUP’en er todelt:
  •  – Udviklingsplanen er langsigtet
  •  – Handlingsplanen er kortsigtet
  • En LUP er en bredt forankret borgerdrevet plan for en hel by/lokalområde, der skal hjælpe til at synliggøre hvem man er, hvilke visioner området har og hvilke ideer man har til at komme derhen. LUP’en består i lige så høj grad af den dialog og proces, der fører frem til de ønskede resultater. Lokalområdet kan her finde vejledning og understøttelse hos landdistriktskoordinatoren.
  • LUP’en er et strategisk og levende styringsværktøj og aftalegrundlag for et afgrænset geografisk område og afgrænset tidsperiode for så vidt angår handlingsplanen.
  • LUP’en skal gøre det nemmere lokalt, kommunalt og politisk men også for interes-senter at styre efter, når der f.eks. skal prioriteres midler, ressourcer eller andet til udvikling. LUP’erne kan fungere på den måde, fordi de skal være et udtryk for et be-vidst lokalområde, der ved, hvem de er, hvad deres potentialer er, og hvor de vil hen. Her kan LUP’en også virke som afsæt til at se om der er potentiale til at fund-raise og ekspandere væsentligt.
  • LUP’en indeholder en prioriteret handlingsplan der skaber overblik over, hvordan et lokalsamfund planlægger at gennemføre og afvikle konkrete aktiviteter.
  • LUP’en er borgernes egen plan, og den redegør for borgernes ønsker og intentioner for udviklingen af deres lokalområde. Udviklingsplanen er dermed et frivilligt og uformelt værktøj, der kan mere end blot at beskrive og styre en ønsket udvikling. LUP’en skal nemlig også kunne inspirere og mobilisere lokale kræfter til i fællesskab at løfte en strategisk og frivillig opgave.

PLANER I TØNDER
I Tønder Kommune er der i juni 2021 i alt 7 lokale udviklingsplaner på vej.
De 7 områder der arbejder med lokalr udviklingsplaner er: Jejsing, Visby, Sæd, Agerskov, Bredebro og et klyngesamarbejde i kommunens nordlige ende, i Brøns-Rejsby-Frifelt.
Derudover har Branderup en igangværende plan fra tidligere. Højer har fået godkendt Tønder Marsk initiativet som en lokal udviklingsplans proces og på Rømø og i Toftlund er der kommunale udviklingsplaner der inddrager lokalrådene i vid udstrækning.

Inspiration til lokale udviklingsplaner

Herunder finder I nogle af oplæggene fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets konference om bæredygtige lokalområder. De kan evt. fungere som inspiration til indholdet i jeres lokale udviklingsplan (LUP):

Steffen Damsgaard – Landsbyerne nu og i fremtiden

Oplæg om bofællesskaber v Marie Degnbol

Her et par eksempler på udviklingsplaner af nyere dato:
Udviklingsplan-skrave i Vejen kommune:
http://vejen.dk/media/4670/18-skrave.pdf

Udviklingsplan for Gærum:
Gærum – et sundt fællesskab

Udviklingsperspektiv Ålandet, en klynge i Aabenraa:
Ålandet: en landsbyklynge for Bylderup Bov, Rens og omegn