Ny rapport: Liv i Landdistriktet

 

Tønder Kommune har netop nu afsluttet det brugerdrevne innovationsprojekt Liv i Landdistriktet, som Landdistriktsudvalget og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har finansieret.

Projektet fik frivillige, politikere og embedsmænd i kommunen til at puste liv i landdistriktsudviklingen. Formålene var bedre samarbejde og kommunikation på tværs af forvaltninger og lokalsamfund, at synliggøre lokalsamfundenes kvaliteter for omverdenen, en aktiv borgerinddragelse samt etablering af nye samarbejder og landdistriktsprojekter.

I projektets 12 måneder har vi iværksat en række aktiviteter for at øge ejerskabet blandt og fremme samarbejdet mellem diverse aktører inden for landdistriktsområdet. I lokalsamfundene har vi lavet interviews, feltarbejde, workshops og realiseret projektidéer. Og i kommunen har vi interviewet nøglepersoner samt involveret medarbejdere, fagchefer, direktører og politikere i diverse arbejdsgrupper for at sikre implementering af idéer og styrke det tværgående samarbejde.

Dette har blandt andet resulteret i projektet Nyt Liv i Gamle Skoler, hvor Nørre Løgum deltager i Realdanias konkurrence Stedet Tæller med idéen om at omdanne den nedlagte skole til et indendørs legeland.

Derudover har vi fået rystet frivillige, politikere og embedsmænd godt sammen på busturen Tour De Tønder, hvor ildsjælene fik mulighed for at vise deres lokalsamfund frem. 

Rapporten samler erfaringer fra projektet til inspiration for kommunens borgere, politikere og ansatte samt eksterne interessenter, der beskæftiger sig med landdistriktsområdet. Den giver desuden en række anbefalinger til, hvordan lokalsamfundene, kommunen, regionen, staten og EU kan understøtte en positiv landdistriktsudvikling. I den forbindelse lægges der vægt på strategisk markedsføring, tværgående samarbejder, øget fokus på erhvervslivet samt ændringer på det politiske og administrative plan.

Hent rapporten her, eller få et trykt eksemplar i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Rapport – Liv i Landdistriktet – A5

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2oB94goWRPg[/youtube]
Share on facebook
Del på Facebook