LANDSBYENS DAGLIGSTUE SKAL PÅ FINANSLOVEN

De er uvurderlige, men de mangler penge…

Danmarks forsamlingshuse – også kaldet landsbyernes dagligstuer – har gennem 125 år fungeret som en enestående og uvurderlig folkelig institution – men de er økonomisk trængte.

Forsamlingshusene  er et vigtigt åndehul for landsbyernes fællesskab. F.eks. til fællesspisning som i Visby Forsamlingshus.

Forsamlingshusene er et vigtigt åndehul for landsbyernes fællesskab. F.eks. til fællesspisning som i Visby Forsamlingshus.

Af i alt cirka 1300 forsamlingshuse har de 50 – eller næsten fem procent – måttet give op og dreje nøglen om – med alt, hvad det medfører af indskrænkede muligheder for det lokale sammenhold.

Det er en udvikling, som det folkelige fællesskab ikke kan og bør sidde overhøring, mener foreningen Landsbyerne i Danmark.

Derfor opfordrer landsbyernes formand Carsten Abild til, at Folketingets partier simpelthen afsætter penge til forsamlingshusene allerede fra den kommende finanslov, der netop nu er til forhandling.

– Forsamlingshusbestyrelserne har nemlig ikke penge til de store og nødvendige investeringer, såsom nyt tag, nye vinduer, indendørs renovering, effektivt varmeanlæg, gode sanitære forhold, nyt køkken osv, forklarer Carsten Abild. 

Formanden roser i øvrigt bestyrelserne for at yde en stor indsats for at holde forsamlingshusene i gang, og han anerkender, at mange frivillige timer bliver lagt i den daglige drift og vedligeholdelse.carsten abild

– Også kommunerne er forsamlingshusene venligt stemt. Men de kommunale tilskud rækker ikke langt. Ligeledes støtter LAG-bestyrelserne i mange kommuner med midler til f. eks. en opvaskemaskine eller et nyt oliefyr. Men til de store investeringer hjælper kommunernes og LAG-bestyrelsernes tilskud slet ikke. Derfor er det landsbyernes ønske, at forsamlingshusene kommer på finansloven, understreger Carsten Abild.

Yderligere oplsyninger kan findes på danske forsamlingshuse hjemmeside: www.forsamlingshuset.dk samt på: www.landsbyerne-i-danmark.dk

   

 

Share on facebook
Del på Facebook