Landdistriktsudvalgets visionspulje

 

Kommunalbestyrelsen har afsat en visionspulje til at understøtte, at landdistrikterne kan være med til at igangsætte udviklingsaktiviteter.

Visionspuljen på 1,45 millioner kr. er fordelt således i 2013:

1. Drift af lokalråd + hjemmesidekompleks

Af denne pulje udbetales 5.000 kr. til hvert lokalråd eller hver borgerforening. Beløbet er til drift af rådet og ikke til fortæring eller udviklingsaktiviteter.

2. Definerede enkeltstående projekter

Støtten herfra gives til ideer og projekter, der tilgodeser netop dit/jeres lokalområde.

3. Generelle projekter der tilgodeser hele kommunen

Denne pulje støtter tværgående samarbejde mellem landsbyer og/eller foreninger – støtte til projekter og

arrangementer, som alle borgere i kommunen får glæde af. Herfra kan søges støtte til tværfaglige projekter, hvor

flere grupper i lokalområdet arbejder sammen om et projekt. Det kan f.eks. være erhvervslivet, foreninger

og det offentlige, der arbejder sammen om at forbedre lokalsamfundet sundhedsmæssigt og/eller kulturelt.

 

Læs mere om mulighederne med puljen på dette link: Landdistriktsudvalgets visionspulje

Kontakt evt. Anne Mette Pedersen på  anp@toender.dk

 

Share on facebook
Del på Facebook