Landdistrikts- og bosætningsudvalgets initiativpris.

 

Landdistrikts- og bosætningsudvalget (LBU) ønsker med prisen at anerkende ekstraordinære initiativer der styrker det gode liv i landdistrikterne i Tønder kommune.

Formålet med Initiativprisen er at anerkende en person, en gruppe af personer, eller en organisation/forening, som har iværksat et initiativ, eller med engagement har gjort en særlig indsats, for at inspirere og/eller mobilisere borgerne i et lokalsamfund. Prisen kan tildeles for et enkeltstående initiativ eller for en vedvarende og kontinuerlig indsats.

Hvem kan modtage prisen?

Prisen gives til initiativ gennemført i Tønder Kommune, som har haft en ekstraordinær betydning for et lokalområde.

Prismodtageren kan være både enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner og organisationer.

Hvem kan indstille

Alle i Tønder Kommune også udvalgets selv. LBU indkalder til indstilling af prismodtagere gennem mails til lokalråd, annoncer og Facebook.

Borgere opfordres til at indsende en motiveret indstilling på maks 250 ord pr. mail. Der benyttes ikke ansøgningsskema.

Fristen for indsendelse af forslag er en dato i september hvert år, og fremgår af annonceringen. Der udgives i løbet af august et link på Toender.dk med adgang til et indstillingsskema. Link til skemaet udgives her på siden!

Kriterier for prisen

For at kunne blive indstillet til prisen skal én eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt

  • Initiativet der indstilles skal være gennemført i Tønder kommune.
  • Initiativet har været med til at fremme eller synliggøre et lokalområde eller en aktivitet i et lokalområde i Tønder Kommune på en særlig måde.
  • Initiativet har inspireret andre, eller mobiliseret et lokalområde om nye samarbejder på tværs af foreninger og landsbyens øvrige organisering.
  • Initiativet kan både være en aktivitet, et modigt til- eller fravalg, eller en ny og kreativ proces. Med andre ord behøver initiativet ikke at have resulteret i et fysisk produkt eller en ny aktivitet.
  • Initiativet skal alene have sikret en udvikling eller positiv forandring i et lokalområde.

Derudover gælder følgende

  • LBU kan selv indstille eller udpege en prismodtager, som ikke nødvendigvis er indstillet af borgere eller andre.

Prisoverrækkelse

Prisen overrækkes af en tildelingskomité. År 1 består komitéen alene af repræsentanter fra udvalget. Efter første prisoverrækkelse består tildelingskomitéen af repræsentanter fra udvalget, samt en repræsentant for sidste års vinder.

Prisen består af en pengepræmie på 10.000 kr.og et messingskilt, med titlen og årstal, f.eks. Vinder af Landdistrikts- og bosætningsudvalgets initiativpris 2022.

Prismodtageren opfordres til at anvende prisen til et nyt initiativ, der skal komme lokalområdet til gode.

 

Share on facebook
Del på Facebook