KRONERNE RÆKKER LANGT LÆNGERE PÅ LANDET

At bo på landet betyder ikke kun mere frisk luft i lungerne – det giver os mere luft i økonomien. Med alt, hvad det inderbærer af mere tid og plads for familieliv og trivsel.

Det er på sin vis en gammel nyhed, men nu sætter en ny undersøgelse tal på forskellene.

colourbox4640509

Der er så dejligt ude på landet – og så er der billigt.

Undersøgelsen, der er gennemført af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, viser, at hvor der skal hele ni brutto-årsindtægter til at betale for et hus i København, så er en familie i f.eks. Tønder allerede færdige med at betale efter blot to år. For såvel indtægter som huspriser gælder, at der er tale om gennemsnitstal før skat.

Det betyder samtidig, at familier i store byer bruger en langt større andel af indtægten på bare at bo sammenlignet med familier i landdistrikterne, der hermed har mere tilovers til forbrug i hverdagen. I tilfældet København-Tønder altså fire-fem gange mere – selv om lønnen generelt også er lavere.

– Vores beregninger viser tydeligt, at det kan betale sig at bosætte sig uden for de store byer, for de lavere huspriser opvejer klart de lavere indtægter – og mere til, siger minister Carsten Hansen (S).

Ministeren påpeger endvidere, at undersøgelsen ikke kun er interessant for pendlere og folk, der allerede bor på landet, men også for iværksættere og byboere, som drømmer om en tilværelse væk fra stenbroen.

”Vi ved, at rigtigt mange byboere drømmer om et liv på landet, som er mere frit og mindre afhængigt af en høj indtægt. Og her viser vores tal, at det sagtens kan lade sig gøre. Mange drømmer for eksempel om at starte egen virksomhed, men holder sig tilbage på grund af økonomien. Men ved at flytte ud i landdistrikterne er det ikke nødvendigt med så høj en indtægt – og det kan være til gavn for iværksætterne, der så får lettere ved at løbe en risiko og samtidig får højt til himlen og masser af frisk luft,” siger Carsten Hansen.

For yderligere oplysninger, herunder et Danmarkskort over huspriser ift hustandsindkomster, se ministeriets hjemmeside på: www.mbbl.dk/

 

Share on facebook
Del på Facebook