KRÆVER HURTIG UDRYKNING – OGSÅ PÅ LANDET

Ambulance1

Når ulykken er sket, skal det gå hurtigt – også på landet. Her borgerne nemlig lige så sårbare som i byen…

Det er ikke geografien, der afgør, om nogle danskere er mere hårdføre end andre.

Og borgerne i landets yderområder adkiller sig ikke væsentligt fra dem i storbyerne, når det gælder behovet for en hurtig indsats i nødsituationer. Som overalt gælder her det gamle ord: Hurtig hjælp er dobbelt hjælp

Disse kendsgerninger forhindrer dog ikke, at responstiden fra alarmopkald til ambulancens ankomst alligevel er forskellig fra by til land – og det tager meget længere, før hjælpen er fremme på landet.

Alt andet lige betyder det, at folk i Udkantsdanmark lever livere farligere- og kortere – men er det rimeligt og acceptabelt?

– NEJ!, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han kræver derfor nu hurtig hjælp til ALLE danskere.

– I rådet har vi hæftet os ved, at beslutningstagerne i forbindelse med placering af de få nye supersygehuse rundt om i landet sagde, at det vigtigste var kort responstid og IKKE den efterfølgende køretid til et supersygehus, siger formanden og fortsætter:

– Helikoptere og lægeambulancer osv er gode tiltag, men det ændrer ikke på, at vi skal fastholde, at ambulancen skal være fremme inden for 15 minutter. Det handler om tryghed og liv i yderområderne, understreger Steffen Damsgaard.

Det handler om liv og tryghed på landet, siger Steffen Damsgaard.

Det handler om liv og tryghed på landet, siger Steffen Damsgaard.

Kravet har han fremsat på sin facebook, hvortil Magrethe Vejby fra Aalbæk tilføjer denne kommentar:

– Når sygehusene flytter længere væk, må vi som minimum bede om flere ambulancer og akutbiler – og ikke helikoptere, som kun flyver, når vejret tillader det, og når der personale til den. Igen skal alting centraliseres til ulempe for yderområderne, som langsomt tynder ud. Vigtigt er også, at der er ordentlig mobildækning, så der kan sendes tele-EKG til sygehuset fra ambulancen.

Foreningen Danske Patienter støtter protesten fra Landdistrikternes Fællesråd – ikke mindst fordi beslutningen om at nedlægge lokale akutsygehuse har skabt utryghed mange steder.

Læs mere på: www.landdistrikterne.dk samt om responstider i artiklen “Livstruende syge må vente over 15 minutter på ambulancen” på: www.information.dk/telegram/478049

 

Share on facebook
Del på Facebook