INDSPRØJTNING TIL GRØNNE ILDSJÆLE

Så er der penge på vej til at sætte skub i den grønne omstilling – hele 20 millioner kroner faktisk.

Sådan lyder regeringens udspil til finanslov vedrørende landdistrikter.

Forudsætningen for at få del i de grønne tilskudsmillioner er, at man har et lokalt forankret projekt, der kan udbrede kendskabet til nye metoder, produkter eller forbrugsmønstre, som fremmer den grønne omstilling og et lavere forbrug af ressourcer.

Der gives tilskud på mellem 40.000 og 500.000 kroner per projekt.

Grønt skal det være. Lige så grøn som en Kajkage - det er godt for både øjne og miljø.

Samarbejdsprojekterne skal være bottom-up projekter, der styrker fællesskabet, skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal være borgernære, adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn omstilling af samfundet. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at projekterne har et jobskabende element.

Ansøgningsskema med vejledning og oversigt over tidligere støttede projekter kan findes på Miljøministeriets hjemmeside: www.mst.dk 

 

 

 

Share on facebook
Del på Facebook