HER KAN ILDSJÆLE TANKE NYT BRÆNDSTOF

Billedet stammer fra et ildsjæle-arrangement i Tingbæk Kalkminer.

Den største risiko for ildsjæle er, at de brænder ud og bliver til aske.

Men der er veje at gå for at undgå denne kranke skæbne.

Den ene hedder inspirationsmøder og udveksling af erfaringer med ligesindede, og det er netop en sådan mulighed, der bydes på i Maribo om et par uger.

Her afholder Landliv A/S nemlig i weekenden 9.-10. november en minikonference til styrkelse af den aktive borger og lokalsamfundene og dermed fremme af en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Fokus for konferencen er, hvordan vi får øjnene op for de mange forskellige ressourcer, der er i vores lokalområde, og hvordan vi får ressourcerne til at spille sammen?

Det er også udgangspunktet lørdag for seniorrådgiver ved Københavns Universitet Hanne Tanvig, der bl.a. har forsket i “Ny brug af landet – integrerende Iværksætteri” og “Når projekter skaber Udvikling”.

Om søndagen taler ildsjæl og erhvervsmand fra Mors, Henrik Olsen, over teamet “Fra mangfoldige idéer til den nødvendige passion for en fælles Indsats”.

Han stiller bl.a. det basale spørgsmål: “Hvordan sikrer vi, at vi ikke havner i et kaos af idéer bestående af en mangfoldighed af forslag, der peger i alle mulige retninger og i sidste ende risikerer at dræne lokalområdet for energi og fællesskabsfølelse?”

Det er et bevidst valg fra aarangørernes side, at der ikke er flere oplæg. Tilbagemeldingerne fra tidligere konferencedeltagere viser nemlig, at nok er gode oplæg vigtige, men det afgørende er at få rammerne til at udveksle erfaringer og tiden til at tænke nyt i workshops og arbejdsgrupper.

Det koster 450 kroner at deltage, hvilket svarer til prisen for en overnatning på Hotel Maribo Søpark, hvor konferencen holdes. Tilmelding skal ske til Agnete Lund Andersen – ala@regionsjaelland.dk – eller på telefon 5787 5750. Fristen er fredag den 25. oktober. 

Share on facebook
Del på Facebook