Grejbank

Velkommen til Kultur-, fritids- og landdistriktsområdets Grejbank
Grejbanken er oprettet for at give flere foreninger mulighed for at gennemføre arrangementer eller tiltag, hvor de her kan låne grej, der understøtter arrangementet.

Forhåbentlig kan grejbanken også føre til at der skabes netværk på tværs af foreninger i kommunen herunder erfaringsudveksling.

Alt der tilbydes til udlån via grejbanken, opbevares hos den forening der har indkøbt grejet og ved brug, er det lånerforeningens opgave at hente og aflevere materialet.

Det udstyr der ejes af Kommunen, som f.eks. messeudstyr, skal afhentes på Rådhuset.

Grejbanken kan kun benyttes af almennyttige foreninger i Tønder Kommune.