KOM STORMEN I FORKØBET

Lad ikke stormen komme bag på dig...

Lad ikke stormen komme bag på dig…

DMI har igen varslet storm over Danmark.

Vi vil derfor endnu engang henvise til de gode råd om, hvordan du minimerer risikoen for skader på bygninger og personer – før, under og efter stormen.

Før stormvarsel:

Kontroller at alle døre, vinduer og andre bygningsåbninger er forsvarligt lukkede.

 • Fjern løse genstande omkring bygninger eller fastgør det, der ikke kan flyttes.
 • Kontroller at byggematerialer, midlertidige konstruktioner, stilladser, kraner o.a. udstyr ikke kan rive sig løs.
 • Parker ikke biler i nærheden af huse – specielt ikke høje huse, samt undgå om muligt parkering i nærheden af træer.
 • Har du midlertidige afdækninger efter sidste storm, så få dem gået igennem, herunder skal du være opmærksom på, om presenninger er strammet op og fastgjort.
 • Lyt til nyhedsudsendelser og følg den vejledning, der bliver udsendt.

Under stormen:

Hold dig inden døre.

 • Gå ikke ud under stormen for at fjerne løse ting eller fastgøre presenninger, plader og lignende.
 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg udviklingen.

Efter  stormen – forebyg varige skader:

 • Ituslåede vinduer skal hurtigst mulig dækkes med træplader, plastik eller andet, der kan holde regn og vind ude.
 • Huller i taget skal hurtigst mulig tildækkes og lukkes.
 • Er der udsigt til nedbør, skal du flytte det inventar, der er placeret umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det der ikke kan flyttes, bør afdækkes med plastik eller lignende – også tæpper og trægulve.
 • Rekvirer håndværkere, hvis du ikke selv kan klare afdækning og nødreparation. Forsikringsselskaberne betaler de rimelige og nødvendige udgifter, der har været til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader.
 • Sørg for at få billededokumentation af det beskadiget.

Godt råd:

 • Smid ikke beskadigede ting væk før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet.

Ovenstående gode råd er udformet af Uffe Philip, underdirektør og partner i Willis News og udsendt af Bygnings Frednings Foreningen BYFO.

Share on facebook
Del på Facebook