GODE RÅD TIL VÆKST I UDKANTSOMRÅDER

Fra afvikling til udvikling. Til gavn for udkantsområderne og hele Danmark.

Intentionerne fejler ikke noget i et lille idékatalog, som interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer har udsendt med titlen “Udkantsdanmark til Vækstdanmark”.

Den ambitiøse titel og målsætning er iflg. organisationen nødvendig, når udviklingen skal vendes i de egne af Danmark, der i dag oplever nedgang i væksten.

Gode, spændende jobs og uddannelsesmuligheder er nemlig centrale faktorer for lokal vækst og velfærd og for evnen til at tiltrække folk. Og her spiller landbrugs- og fødevareerhvervet en afgørende rolle, mener L&F med henvisning til, at erhvervet allerede er massivt til stede i udkantsområderne med en beskæftigelse på op til 15pct. af arbejdsstyrken.

– Der er allerede i dag masser af ressourcer og potentiale i hele landet, men for at sikre vækst og udvikling også i udkantsområderne er der behov for øget fokus på at skabe gode vilkår for at drive virksomhed i alle dele af Danmark, som det formuleres.

Væksten og arbejdspladserne, der skal redde udkantsområderne, skal komme ved en kraftig indsats på følgende fem felter:

– Større eksport gennem regulering af afgifter og mere fair konkurrence

–  Form fremtiden med en ambitiøs videnpolitik

– Udnyt vækstmulighederne i ren og grøn teknologi

– Udbyg turisme, gastronomi og oplevelsesøkonomi

– Styrk service og infrastruktur.

Landbrug & Fødevarer erkender, at der ikke findes nogen entydig løsning på de komplicerede udfordringer, men ovenstående fem områder skal der i hvert fald sættes ind på, hvis der skal betingelser for vækst.

Til gengæld bliver det heller ikke meget vigtigere. Eller, som det hedder i “Fra udkantsdanmark til Vækstdanmark”:

– En af de vigtigste opgaver for det danske samfund de kommende år består i at løse de problemer, der truer med at dele Danmark i to – en del, der præges af vækst og fremgang og en anden del, der trues af økonomisk stilstand og forfald. Desværre findes der ingen nemme løsninger eller smutveje. Der er behov for en langsigtet og ambitiøs vækstpolitik med fokus på at øge den økonomiske vækst i udkantsområderne, sikre bæredygtige arbejdspladser og attraktiv bosætning. Vi skal med andre ord gøre Udkantsdanmark til Vækstdanmark.

Detaljerne i L&F’s idékatalog kan ses på organisationens hjemmeside: http://www.lf.dk/Aktuelt/Publikationer/LogF.aspx

 

 

Share on facebook
Del på Facebook