GAMLE NAVNE I SPIDSEN FOR NYT UDVALG

28 rødmossede ildsjæle trodsede igår aftes bidende kulde, glatte veje og håndbold i tv for at deltage i det arbejdende demokrati.

Det ny landistriktsudvalg består af fra venstre: formand Finn Hansen, Sven Erik "Svegge" Mathiesen, Lars Henriksen, Heidi Kirkegaard, næstformand Mogens Gabs, Karin L. Kjærgaard, Valborg Wind og Kirsten Damm.

Det ny landistriktsudvalg består af fra venstre: formand Finn Hansen, Sven Erik “Svegge” Mathiesen, Lars Henriksen, Heidi Kirkegaard, næstformand Mogens Gabs, Karin L. Kjærgaard, Valborg Wind og Kirsten Damm.

Det gjorde de helt konkret i Løgumkloster Hallen, hvor der skulle sættes ansigter på det ny landdistriktsudvalg.

Og de må have tænkt: – Hvorfor skifter noget ud, der fungerer godt?

Repræsentanterne for lokalrådene i Tønder Kommune genvalgte derfor såvel formand Finn Hansen, Højer, næstformand Mogens Gabs, Tønder, og i øvrigt også til de menige medlemmer Karin Lorenzen Kjærgaard, Skærbæk, Heidi Kirkegaard, Bredebro samt Sven Erik “Svegge” Mathiesen, Toftlund. Eneste nye ansigt blev dermed Jan Henriksen fra Løgumkloster. Og både formand og næstformand skal fortsætte på deres poster, blev det besluttet ved den efterfølgende konstituering.

Til suppleanter blev valgt: Kirsten Christensen, Højer, Kirsten Damm, Løgumkloster, Valborg Wind, Toftlund, og Lasse Rasmussen, Tønder. Suppleanterne for Skærbæk og Bredebro er der endnu ikke sat navne på.

Indstillingerne ventes endeligt godkendt på det førstkommende møde i kommunalbesstyrelsen, der i øvrigt har udpeget følgende medlemmer til udvalget: Anita Carlsen-Rausch, Lisbeth Bang Pedersen, Flemming Gjelstrup og Niels F. Dahlmann.

Inden det kom til valget igår fortalte den afgående – og genvalgte – formand, Finn Hansen, om udvalgets første, travle periode fra 2010. Blandt de mange konkrete projekter og idéer, som har modtaget støtte, nævnte Finn Hansen også den ny landdistriktspolitik:

– Den er noget helt særligt, for som den eneste i landet, er den udelukkende blevet efter input fra jer. Du skal den så omsættes i handlingsplaner.

Kultur- og fritidsudvalgets ny formand, Jørgen Popp Petersen, understregede på sin side vigtigheden af kommunikationen mellem lokalområderne, forvaltningen og politikerne, og så sammenfattede det altoverskyggende, fælles mål med hele indsatsen:

– Samlet set skal vi jo medvirke til at gøre det attraktivt at bo herude i landdistrikterne.

Og så var der håndbold…

Share on facebook
Del på Facebook