GAMLE GADEKÆR SKAL REDDE MILJØ OG SJÆLE

gadekær

Ved landsbyens gadekær blev mange ting ordnet i gamle dage – og sådan skal det være igen. Desuden skal gadekæret udfylde en vigtig klimafunktion.

De var ikke så tossede i gamle dage.

Den erkendelse gør vi jo gang på gang, og nu sker det igen-igen – til glæde for såvel det naturlige som det menneskelige miljø i landsbyerne.

Denne gang gælder det nemlig småsamfundenes tidligere, bankende hjertekammer, gadekæret, som Danmarks Naturfredningsforening, lokale aktører og bl.a. Realdania nu er i fuld færd med at puste liv i.

Og det er ikke først og fremmest af nostalgiske grunde. Så langt fra.

For Realdanias vedkommende gælder det fremtiden, og idéen med at genoplive gadekærrene er opstået med organisationens 60-millioner kroners projekt, “Klimaspring”.

Genetableringen af landsbyernes gamle samlingspunkt skal ifølge teorien gøre noget ved de voksende problemer med overfladevand efter kraftige regnskyl – og få en klimamæssig og menneskelig gevinst ud af det. En gevinst som nedgravede drænrør jo ikke just giver.

– Det afgørende er at få håndteret regnvandet bedre, og her har det gamle gadekær vist sig at være en rigtig god løsning, fordi det samtidig skaber bedre muligheder for naturlivet og kan fungere som et samlings- og oplevelsessted for borgerne. Interessen er derfor rigtig stor blandt kommunerne, så vi forventer en omfattende udbredelse af gadekæret blot i en opdateret form og med andre funktioner end oprindeligt, forklarer Minna Nordahl Jørgensen fra Smith Innovation til Kristeligt Dasblad.

Firmaet fungerer som sekreatariat for det pilotprojekt, Århus er ved at gennemføre, og som skal munde ud i et modelsystem til nem og billig kopiering over hele landet.

Foruden de allerede nævnte gevinste, påpeger lektor Mickey Gjerris fra Københavns Universitet en upåagtet men nok så vigtig bonus – for sjælen.

Aktivt Torv i Høje Kolstrup i Aabenraa er et eklsempel på et moderne gadekær eller samlingssted, som Realdania har støttet med 2,3 millioner kroner.

Aktivt Torv i Høje Kolstrup i Aabenraa er et eklsempel på et moderne gadekær eller samlingssted, som Realdania har støttet med 2,3 millioner kroner.

– Det er ikke svært at forestille sig, at de nye gadekær kan få indflydelse på vores humør og være med til at dulme vores høje stressniveau. Fra forskning kender vi efterhånden en del til de mange positive indvirkninger, naturen har på os, så forhåbentlig kan disse oaser være med til at skabe lidt mere ro i hovederne på os, siger Mickey Gjerris, der bl.a. beskæftiger sig med klima- og natur-etik.

Han oplever, at nutidens mennesker mere og mere trænger det, som kun naturen kan give os.

– Det er de indtryk, som har formet os gennem årtusinder, men som vi i de seneste årtier er kommet på afstand af, siger Mickey Gjerris.

Og det lyder jo ikke så tosset endda…

NB: Har man lyst til at deltage i projekt Klimaspring, kan man læse mere på efterfølgende mailadresse, hvorfra man også kan søge tilskud:  klimaspring@smithinnovation.dk

 

 

 

Share on facebook
Del på Facebook