FÅ GODE IDÉER TIL AT FINDE EN NY PARTNER

Sammen kan man så meget mere end alene - bl.a. slå søm i med en kæmpe hammer...

Sammen kan man så meget mere end alene – bl.a. slå søm i med en kæmpe hammer…

Lad det være sagt med det samme: Tønder Kommune opfordrer ikke til partnerskift!

Overskriften henviser i al uskyldighed til et nyt idékatalog, som skal inspirere foreningerne i de små samfund til at indgå partnerskaber og samarbejder med den lokale skole – på kryds og tværs af alle skel og grænser.

Og idéerne spænder vidt.

Fra skoleelever, der læser højt for plejehjemsbeboere – og selv lærer af det!, over BMX- og GPS-løb, skak, kunst og køkkenhaver til tastaturstærke skoleelever, som vejleder lokale pensionister i at finde rundt i cyber space.

Formålet er kort fortalt at få endnu større udbytte af kommunens blomstrende forenings- og kulturliv, den udtalte vilje til samarbejde og de velfungerende, som det hedder i hæftet.

Idéerne er samlet med inspiration fra projektet “Fremtidens Landdistriktsskole – funderet på landsbyens ressourcer”, der blev gennemført i 2013. I projektet deltog Møgeltønders skole og foreninger samt Tønder Kommune og en række kulturaktører herfra. Projektet viste, at der er oplagte muligheder for samspil på tværs, og at dette i vidt omfang allerede praktiseres.

– Ofte er et samarbejde ikke længere væk end et telefonopkald, som en møgeltøndring formulerede det.

Når et billede siger mere end tusinde ord.

Når et billede siger mere end tusinde ord.

Foruden de konkrete forslag indeholder kataloget også fem grundregler for et vellykket, forpligtende samarbejde – herunder bl.a. at man afstemmer forventningerne, fordeler roller og ansvar samt løbende evaluerer og i det hele taler sammen.

Ídéerne og de gode råd til det forpligtende samarbejde kan findes på www.toender.dk – klik på “selvbetjening”, dernæst på “Publikationer” og til sidst på enten “Børn og Unge” eller “Kultur og Fritid”.

I hæftet findes endvidere flere nyttige links til tips samarbejde og partnerskaber.

Og det er helt uskyldigt.

Share on facebook
Del på Facebook