SOCIALT UDSATTE SKAL GÅ MED I LUNDEN

Friluftsrådet lancerer nu et nyt initiativ, der skal slå to fluer med ét smæk.

Det er den ny pulje med navnet “Tips- og Lottomidler til Friluftslivet”, der både skal give interesserede foreninger en økonomisk indsprøjtning og samtidig hjælpe flere, ikke så naturvante mennesker til at blive mere “dus med himlens fugle og skovens grønne træer”.

Det er ikke alle, der får del i naturens glæder. Det skal flere penge og nye projekter nu rette op på, håber Friluftsrådet.

 Målgruppen kan for eksempel være beboere i socialt belastede boligområder eller andre, og de aktiviteter, der kan søges støtte til kan være anlæggelse af stier eller bålpladser, skovrejsning eller bekæmpelse af planter, som ikke hører til i den danske natur.

Kravet for at få tilskud er, at projekterne involverer andre end foreningernes egne medlemmer i frivilligt arbejde, der gavner naturen og det lokale friluftsliv ved at forbedre mulighederne for naturoplevelser.

Hver forening kan søge op til 10.000 kroner til dækning af udgifter til transport eller forplejning osv. Tilskud til materialer kan søges fra den almindelige pulje, uanset om der opnås tilskud fra den særlige ordning.

Tilskuddet udbetales mod dokumentation, når foreningerne har afsluttet aktiviteterne og dækket samtlige udgifter.

Når et projekt er gennemført, skal hver tilskudsmodtager udfylde t mindre evalueringskema.

Ansøgningsskema findes på Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk, og yderligere kan fås hos tipskosulent Kristian Jepsen på telefon 2463 6858.

Share on facebook
Del på Facebook