FÅ DEL I 17 MILLIONER TIL GODE, GRØNNE IDÉER

Vi skal have flere grise med krølle på halen, struttende friske grøntsager og køer, der smiler.

Alle ved, hvordan en glad gris ser ud...

Alle ved, hvordan en glad gris ser ud…

Og det skal være lokale, grønne ildsjæle, der skal stå for at udvikle, frembringe og afsætte produkterne i nærområdet.

Det mener Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der sammen med Enhedslisten stiller 17 millioner kroner til rådighed for at stimulere interessen for bæredygtigt landbrug i lokalsamfundene.

“Grøn pulje for lokal afsætning af Fødevarer”, der fordeles over tre år, glæder Økologichef i Landbrug og Fødevarer, Kirsten Lund Jensen. Ikke mindst fordi puljen har så konkret et sigte, som den har.

– Det er meget positivt, at der er afsat penge direkte til projekter, der fremmer lokal afsætning af økologiske fødevarer. Tit er det jo projekter om store eksportfremstød og markedsadgang til fremmede markeder, der får penge, og så glemmer man lidt de mindre, lokale initiativer. Den her pulje giver mindre projekter en mulighed for at blive afprøvet og udviklet helt ude hos de lokale forbrugere, siger Kirsten Lund Jensen.

Hun håber, at en bred variation af projekter vil søge puljen, så der kan komme fokus på mere økologi lokalt i Danmark.

– Et af udvælgelseskriterierne for modtagerne af midler fra puljen er, at deres projekter genererer viden om lokal økologisk produktion og afsætning. Det betyder, at selvom det måske er små projekter, vil de lokalt betyde meget for forståelsen af økologi, siger Kirsten Lund Jensen.

Sigtet for den grønne pulje er lokalt, men i det store billede handler fortsat om bæredygtighed på globalt plan.

Sigtet for den grønne pulje er lokalt, men i det store billede handler det fortsat om bæredygtighed på globalt plan.

Og har man en ídé men lidt svært ved at gøre den konkret, skal man ikke opgive at søge andel i midlerne af den grund. I stedet skal man kontakte ØKOLab, der er et samarbejdsprojekt mellem Videncentret for Landbrug og Landbrug & Fødevarer, hvis formål er at fremme udviklingen af nye økologiske produkter. Her kan man få rådgivning og værktøjer til at gøre idé til virkelighed.

– Hos ØKOLab kan du få udviklet din idé, så den bliver skarpere og mere konkret. Det alene kan være en stor fordel, hvis man søger tilskud til sin ide. Samtidig kan konsulenterne fra ØkoLab sammen med lokale DLBR konsulenter finde grønne ildsjæle og understøtte dem i at få hjælp fra puljen, siger Kirsten Lund Jensen.

Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer er åben for ansøgninger til og med tirsdsg den 4. febraur 2014 klokken 12. Puljen på de 17 mio. kroner bliver fordelt med 9 mio. kroner i 2014, 5 mio. kroner i 2015 og 3 mio. kroner i 2016.

Læs mere om puljen på: www.oekologifonden.dk/Tilskud_fra_fonden 

Og mere om ØKOLab på: www.okolab.dk

Share on facebook
Del på Facebook