DER ER OGSÅ SLANGER I PARADIS…

 Både og…

Der er stor idyl og mange fordele ved at bo i landdistrikterne, men der lurer også farlige slanger i idyllen.

Sådan kunne man konkludere ud fra en undersøgelse gennemført af Tønder Kommune og Syddansk Universitet blandt 124 medlemmer af lokale foreninger i hele Tønder Kommune.

Et eksempel på fortrinligt samarbejde - i hvert fald, hvis man er en ged. Internt i landsbyerne og i forhold til kommunen er der måske ligefrem noget at lære...?

Undersøgelsen blev fremlagt på den store konference mandag i Branderup Aktivcenter om landsbypedeller af professor Gunnar Lind Haase Svendsen, der i øvrigt selv flyttede til Tønder Kommune med kone og børn for fire år siden. Og bag det hele er det jo det, det handler om – at holde liv i de små samfund.

På plussiden blev der scoret højst på spørgsmålet, om hvorvidt foreningerne er vigtige for lokalsamfundene tæt fulgt af trygheden. Hele 97,6 procent erklærer sig således helt eller delvist enige i, at de føler sig trygge, hvor de bor. 96 procent tilkendegav, at de gerne deltager i frivilligt arbejde.

Tallene er lavere på minussiden, men slanger er der altså.

Flest i forhold til, om deltagerne kunne tænke sig at bo andre steder? Hertil svarer 32,6 procent – eller hver tredje, at det er de helt eller delvist enige i. Næsten lige så mange, nemlig 30,8 procent er helt eller delvist uenige i, at samarbejdet med nabolandsbyernes foreninger fungerer godt med hensyn til løsning af fælles opgaver. Endelig kunne 24,6 procent hverken erklære sig helt eller delvist enige i, at beboerne involverer sig i foreningsarbejdet.

Hvad angår samarbejdet mellem foreninger og kommune, erklærer 78,2 procent sig mere eller mindre tilfredse, mens 14,5 er mere eller mindre utilfredse.

Kort: Der er stadig brug for en gartner i Paradis – og en landsbypedel i landsbyerne…

 

trak cirka 70 deltagere fra hele landet

Share on facebook
Del på Facebook