BLIV PROFESSIONEL LANDDISTRIKTSUDVIKLER

Landdistrikterne har problemer i disse år.

Det ved de fleste. Men det er nok de færreste, at man nu rent faktisk kan tage en decideret uddannelse i at håndtere udfordringerne.

Når det kommer til at holde gang i hjulene på landet, kræver det særlige kompetencer. Dem kan man få nu gennem en en særlig master-uddannelse.

Når det kommer til at holde gang i hjulene på landet, kræver det særlige kompetencer. Dem kan man få nu gennem en en særlig master-uddannelse.

Uddannelsen hedder “Master i Landdistriktsudvikling og Landskabsforvaltning” og udbydes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Københavns Universitet.

Uddannelsen tager udgangspunkt i behovet for ny viden og nye færdigheder på tværs af faggrænser og politikområder og fokuserer derfor både på de natur- og miljømæssige forudsætninger og på de økonomiske og sociale betingelser for at udvikle og forvalte landdistrikterne. Undervisningen kombinerer teori og praksis med henblik på at finde bæredygtige løsninger og føre dem ud i livet. 

– Uddannelsen er virkelig en ’hands-on’-uddannelse, der som regel tager udgangspunkt i vores egne udfordringer i opgaveløsningen. Forcen er internatkurserne, hvor der er mulighed for at opleve og analysere de faktiske tilfælde, der findes i landdistrikterne. Med i rygsækken får man en stærk analytisk og teoretisk ballast, som kan omsættes til faktiske handlinger i mit eget job, siger Claus Lyngby Petersen, Udviklingskonsulent og LAG-koordinator Vordingborg

Uddannelsen er kompetencegivende, og som det fremgår, er det ikke en uddannelse, man kommer lige ind fra gaden og tager. Der kræves en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse og mindst to års arbejde inden for et relevant fagområde. Relevante uddannelser er f.eks. agronom, ingeniør, landinspektør m.fl.

Også professionsbachelor, f.eks. lærere med linjefag i biologi, geografi, natur og teknik eller samfundsfag, kan søge optagelse, men der er ingen garantier. Hver enkelt ansøgning vurderes nemlig separat, og der lægges vægt på ansøgerens motivation.

Uddannelsen er en deltidsuddannelse består af seks moduler, der kan tages i valgfri rækkefølge. Uddannelsen slutter med et masterprojekt, og hele forløbet kan gennemføres på tre år. Man kan også tage enkelte moduler.

Uddannelsen veksler mellem intensiv undervisning i korte perioder (internat og temadage), hjemmestudier og projekter. Der er gode muligheder for at arbejde med opgaver og problemstillinger fra eget job, som kan passes sideløbende.

Hvert modul koster 17.000 kr. Den samlede pris for hele uddannelsen er 102.000 kr. (2013).

En oversigt over eksisterende moduler kan ses på: http://ign.ku.dk/landmaster/ – nye moduler udvikles desuden løbende.

Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: Seniorrådgiver Hanne Tanvig på Tlf. 3533 1710 eller e-mail: hwt@ign.ku.dk

 

 

 

 

Share on facebook
Del på Facebook