Forfatterarkiv: Niels Top

ÅBNING AF 4+ DAGENE MED KONCERT OG FEST PÅ TORVET I TØNDER

Åbning 4+

Dato: Søndag 21. august

Tidspunkt: kl. 11.00-21.00

Pris: Gratis

I år inviteres alle til at skyde de fire dage før Tønder Festival i gang med fest i gågaden og på Torvet i Tønder søndag 21. august.

Festlighederne starter kl. 11.00, hvor gågaden åbner, og der vil være musik i gaden og fordelagtige tilbud.

Fra kl. 15.00 inviteres til koncert, forskellige optrædener og ikke mindst dans på torvet.


Program for dagen

11.00 Byen åbner

Der vil være gode tilbud og fest i gågaden

15.00 Åbning af 4+ dagene

Henrik Frandsen, Borgmester i Tønder Kommune, åbner 4+ dagene

15.15 Koncert med Sko/Torp

Duoen fik efter en pause et sikkert comeback med deres album Heartland,

og de to herrer har siden turneret landet tyndt. Søndag 21. August optræder de som en trio

17.00 Dans på torvet
Bandet CS3 spiller op til dans på Torvet.

Vi glæder os til at skyde 4+ dagene i gang sammen med jer.

Arrangører: Tønder Handelstandsforening, Tønder Festival, Rømø Tønder Turistforening og Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg

Gratis fundraising workshop – introduktion til puljer/fonde

Fundraising

Tønder Kommune vil i samarbejde med Landdistriktsudvalget, Kulturelt Forum og Folkeoplysningsudvalget gerne gøre en indsats for at endnu flere foreninger kan få støtte til deres projekter. Derfor har vi lavet to fundraising arrangementer. Det første er en introduktion til puljer/fonde og det andet er en skriveworkshop. Introduktion til puljer/fonde finder sted:

onsdag den 15. juni kl. 19.00 – 21.30
på Agerskov Skole i Kantinen 

Denne aften vil der være introduktion til nogle af de fonde/puljer, det er muligt at søge for foreninger i Tønder Kommune.

Program

  • Kl. 19.00 – 19.05 Velkomst
  • Kl. 19.05 – 20.00 Lyn præsentation
  • Kl. 20.00 – 20.15 Pause
  • Kl. 20.15 – 21.30 Uddybende præsentationer

De deltagende fonde vil først lave en lynpræsentation af deres fond/pulje. Herefter er det muligt at høre en mere dybdegående præsentation af de fonde og puljer, der er relevante for jeres forening. Denne aften deltager følgende fonde:

Kulturelt Forum

Landdistriktsudvalget

Folkeoplysningsudvalget

LAG Haderslev-Tønder

Vadehavskulturaftalen

De sociale puljer

KursKultur

Udover det vil der også blive fortalt om SE Vækstpulje, Sydbank Fonden, Nordea Fonden, Friluftsrådet og Underværker.

Indgang denne aften er ved kantinen, da det er her aftenens første del vil foregå. Det er muligt at parkere foran kantinen på Bytoften.

Af hensyn til forplejning bedes I senest fredag den 10. juni tilmelde jer, gerne på mail kdc1@toender.dk 

Skriveworkshop

Den 10. august vil der blive holdt en skriveworkshop. Det vil være muligt for foreninger at komme med deres ansøgninger og få dem gennemgået med en konsulent fra Fundraisen.dk, så de målrettes de fonde og puljer I ønsker at søge. Der kommer flere informationer om dette arrangement senere.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail.

Venlig hilsen

Kathrine Duus Christensen

Eventkoordinatorelev

Kultur og Fritidsafdelingen

På tur i Tønder

Billede-facebook-opdatering Kom med På tur i Tønder opdag din egen kommune

Vil du lære din kommune lidt bedre at kende, høre om de gode historier og opdage nye tiltag for oplevelser og muligheder i dit nærområde? Så har du nu muligheden.
Lørdag den 5. marts 2016, inviterer Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg borgere på busrundtur, hvor du for en dag, kan blive turist i din egen kommune.  
Læs mere om denne oplevelsesrige dag her

Vær opmærksom på, at turen henvender sig til personer over 12 år. Børn og unge under 18 år, skal ledsages af en voksen.  

 

 

Ny taster

Tønder på Tavlen

Hvis du eller din forening har oplysninger eller arrangementer, som skal vises på infostanderen i Tønder området skal du fremover kontakte: Kathrine Duus Christensen på mail: kdc1@toender.dk .

Vedrørende Højer, Bredebro, Agerskov og Løgumkloster området skal du som hidtil kontakte den lokale indtastningsrepræsentant:

Højer området: Claus Egelund, mail: clausegelund@gmail.com

Bredebro området: Tom Skade, mail: tom@tom-sale.dk

Agerskov området: Hanne Brodersen, mail: hbrodersen@bbsyd.dk

Løgumkloster området: Margit Lindesø, mail: infoloegum@jubii.dk

Konference om Foreningsudvikling

Husk at tilmelde jer konferencen i foreningsudvikling inden den 4. november. Konferencen byder på ny indsigt om foreningernes tilstand i kommunen og giver inspiration og værktøj til den videre udvikling af foreningslivet.

Foreningsudvikling_arrangement_annonce_nov2015_266x180mm_TRYK-NY-1

VÆR MED TIL AT KÅRE ”ÅRETS FORENING 2015”

Hvis du kender en frivillig forening, der har fortjent en hæder for at gøre en helt særlig indsats for at styrke det lokale medborgerskab, så se her!

Tønder Kommune sætter fokus på det store foreningsarbejde, som frivillige ildsjæle hver dag gør.

Prisen skal medvirke til at synliggøre foreningslivet og anerkende og understøtte den frivillige indsats ved at hædre projekter samt lokale initiativer i foreningslivet, som styrker frivilligheden og det aktive medborgerskab.

Alle i Tønder Kommune kan indstille en forening til at modtage hæderen. I kan sende en indstilling ved at udfylde formularen på linket http://www.toender.dk/Aarets-Forening-2015.aspx.

Retningslinjerne for tildelingen finder du her: http://www.toender.dk/files/cache/201507131143462fb4b0f905be491b87ec264e28cd7f9b/Retningslinjer_Aarets_Forening.pdf

Fristen for at indsende indstillinger er torsdag den 3. september 2015. Efter fristens udløb, vil tildelingskomitéen udpege “Årets Forening 2015”.

Med hæderen som “Årets Forening 2015” følger et diplom og en pengepræmie på 10.000 kr., som kan bruges i foreningens virke.

Prisen overrækkes ved et festligt arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag den 25. september 2015 i Klosterhallerne.

Nærmere information og program for dette arrangement vil blive udsendt senere.

Spændende arrangementer for de frivillige!!!

 

Kulturelle-, folkeoplysende-, sociale- og andre foreninger samt lokalråd og borgerforeninger

Begge arrangementer er gratis

Sæt allerede nu X i kalenderen ved følgende datoer:  

 

25. september 2015 kl. 17 i Klosterhallerne             Frivillig Fredag
Frivillig Fredag – festligt arrangement

Arbejdsgruppen bag Frivillig Fredag inviterer til et festligt arrangement for at give de frivillige et skulderklap og en tak for indsatsen. Der vil bl.a. blive budt på spisning/kaffe og god underholdning. 

Prisen som Årets Forening vil også blive overrakt denne aften – så overvej allerede nu, hvem du vil indstille. Annonce herom indrykkes i uge 33. Prisen er stiftet for at hædre den frivillige indsats i Tønder Kommune.

 

14. november 2015 kl. 9 på Ecco Center, Tønder

Konference vedrørende projektet “Foreningsudvikling”

Her vil bl.a. projektet “Foreningsudvikling” blive præsenteret. Der vil også være foredrag med ungdoms- og foreningsforsker Søren Østergaard, temamøder og underholdning.

Projektet indeholder bl.a. en undersøgelse af foreningernes udfordringer, succesoplevelser samt behov i relation til rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige i foreningen.

Der vil ud fra denne undersøgelse blive udarbejdet en række værktøjer, som kommunens foreninger kan benytte som inspiration.

Vi informerer nærmere om program og tilmelding via annoncer og mails, men reserver gerne datoerne allerede nu !

 

Ny undersøgelse af børn og unge i Tønders foreningsliv på vej

Tønder Kommune vil i år 2015 undersøge foreningslivet i udvalgte folkeoplysende foreninger.

I løbet af år 2015 vil ca. 17 folkeoplysende foreninger i Tønder Kommune blive tilbudt at medvirke i Projekt Foreningsudvikling. Projektets formål er at forsøge at give et aktuelt billede af Tønder Kommunes foreningsliv, hvilket skal foregå ved at undersøge foreningernes udfordringer, succesoplevelser samt behov i relation til rekruttering og fastholdelse af børn og unge fra 0-24 år.

“Resultaterne fra undersøgelsen vil i efteråret 2015 blive offentliggjort for interesserede i Tønder Kommune. Dernæst er det vores hensigt at udarbejde en række værktøjer, som kommunens foreninger kan benytte som inspiration til at rekruttere og fastholde flere børn og unge under 24 år i foreningerne,” siger Ane Kirstine Knudsen, projektleder og foreningskonsulent i Tønder Kommune.

Foreningslivet er under pres

Det lokale foreningsliv er under pres – ikke kun i Tønder Kommune, men ligeledes i resten af Danmark. Foreningslivet har i flere år kæmpet med faldende medlemstal, da foreningslivet bl.a. har fået konkurrence fra de kommercielle udbydere (fitnesscentrene) samt den selvorganiserede idræt (f.eks. løb og cykling). Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg og Folkeoplysningsudvalg har været opmærksom på dette forhold, hvorfor de har valgt at afsætte midler til at hjælpe foreningslivet. Midlerne har gjort det muligt at påbegynde Projekt Foreningsudvikling.

Formand i Landdistriktsudvalget, Finn Hansen, glæder sig til at se undersøgelsens samlede resultater: “Det er essentielt at vi i Tønder Kommune nu får klarlagt, hvilke udfordringer, succesoplevelser og behov kommunens foreninger har. Kun på den måde kan de lokale foreninger yderligere målrette deres arbejde i kampen om at fastholde og rekruttere flere børn og unge i foreningerne”.

Projekt Foreningsudvikling – baggrund

Projekt Foreningsudvikling løber fra 1. oktober 2014 og et år frem. De folkeoplysende foreninger der bliver tilbudt at medvirke i undersøgelsen, er udvalgt på baggrund af forskellighed både hvad angår foreningstype, beliggenhed, foreningsstørrelse, byer med lukket/åbne folkeskole og byer med privatskole m.v. Det er tidsmæssigt ikke muligt at inddrage alle foreninger, hvorfor det har været forsøgt at udvælge foreninger der repræsentere et bredt spektrum af foreninger i kommunerne. I de udvalgte foreninger vil medlemmer (0-24 år), frivillige og forældre blive tilbudt at deltage i undersøgelsen enten via spørgeskema og/eller interviews. Det er ligeledes vigtigt at inddrage et udsnit af de ikke foreningsaktive borgere i kommunen, hvorfor børn, unge og forældre vil blive tilbudt at deltage i undersøgelsen via skoler og daginstitutioner. Projektleder og foreningskonsulent, Ane Kirstine Knudsen, udtaler: “Jeg ser frem til at samarbejde med kommunens borgere, for at vi i fællesskab kan skabe et endnu bedre fundament for foreningslivet i Tønder Kommune”.

For yderligere information om projektet kontakt:

Projektleder og foreningskonsulent, Ane Kirstine Knudsen

Mail: ak@toender.dk

Telefon: 74 92 81 53

Ny foreningskonsulent og projektmedarbejder hos Tønder Kommune

Præsentation af den nye foreningskonsulent og den nye projektmedarbejder hos Tønder Kommune.

Den glade foreningskonsulent og den alvorlige projektmedarbejder.

Den glade foreningskonsulent og den alvorlige projektmedarbejder. De glæder sig dog begge til at arbejde med udviklingen af Tønder Kommune.

Projektmedarbejder – Niels Top

Mit navn er Niels, jeg er 34 år og er født og opvokset i Toftlund. Det næste halve år er jeg projektansat i Kultur- og Fritidsafdelingen, og skal her beskæftige mig med sekretæropgaver for Landdistriktsudvalget og implementeringen af et digitalt system til lokalebooking for borger og foreninger.

Jeg har, udover min sproglige studentereksamen fra Tønder Gymnasium, en bachelor i Musikvidenskab og en kandidat i Oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet. Min uddannelse har jeg brugt til at arbejde med projektledelse, kommunikation og brugerforståelse i forskellige brancher.

Min store fritidsinteresse er musik. Man kan høre mig spille tromme i det dansksprogede bluesband Blauværk og folkpopbandet Green Lives.

Foreningskonsulent – Ane Kirstine Knudsen

D. 1. oktober påbegyndte jeg min etårige projektstilling som foreningskonsulent i Tønder Kommune.

Baggrunden for min ansættelse er at det lokale foreningsliv er under pres – ikke kun i Tønder Kommune, men ligeledes i resten af Danmark. Foreningslivet har i flere år kæmpet med dalende medlemstal, da foreningslivet bl.a. har fået konkurrence fra de kommercielle udbydere samt den selvorganiserede idræt. Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har heldigvis været opmærksom på dette stigende problem, hvorfor de har valgt at ansætte mig til at forsøge at komme med en løsning på problemstillingen.

Foreningslivet har altid været en stor del af mit liv både som udøver, træner og bestyrelsesmedlem. Da jeg skulle vælge studieretning, valgte jeg ligeledes at uddanne og specialisere mig inden for det danske foreningsliv, hvorfor jeg er uddannet cand. scient. i Idræt & Sundhed fra Syddansk Universitet.