ANALYSE: SMÅ SAMFUND GIVER STØRRE SAMMENHOLD

Småt er godt
– og nu er der videnskabeligt belæg for påstanden.

At være tæt på hinanden er ikke det samme som nærhed.
At være tæt på hinanden er ikke det samme som nærhed.

 Den kommer fra tænketanken Cevea, der i en analyse af landets 98 kommuner konstaterer, at Danmarks mest engagerede borgere bor på småøer eller i landkommuner. I analysen, der vægter kommunerne efter faktorer som foreningsengagement, valgdeltagelse og antallet af opstillede kandidater per indbygger til kommunalvalget.

Resultatet er, at de fem øverste placeringer alle går til øer, nemlig Fanø, Læsø, Samsø, Rebild og Ærø. Straks herefterfølger de nordvestjyske kommuner Struer og Lemvig følger lige efter. Helt i bunden af listen finder man en række københavnske omegnskommuner med store som provinsbyer som Vejle, Esbjerg og Odense. Bundproppen er Horsens, mens Københavns Kommune er nummer 86.

Lolland og Falster er blandt de øer, hvor der er flest foreninger per tusind indbyggere.

Bjarne Ibsen, professor og leder af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet finder, at der er god grund til, at fire ø-kommuner er blandt de fem bedste.

Til Kristeligt Dagblad siger han:

– Jeg mener, vi skal passe på, hvad vi kalder Udkantsdanmark, for der er store geografiske forskelle på de mindre øsamfund og andre tyndtbefolkede områder. Men når man bor på lang afstand af en større by, ved man, at man ikke kan tage foreningslivet for givet. Hvis det skal bestå, er man derfor nødt til at engagere sig, og denne nødvendighed er med til at gå¸re det ekstra meningsfuldt.. Analysens tal om frivillighed tager udgangspunkt i data fra Det Centrale Virksomhedsregister, og tager ikke højde for alle parametre inden for frivillighed.

Jo mindre by, jo tættere er man naturen.

Jo mindre by, jo tættere er man naturen.

Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea finder, at analysen tegner et klart billede af, at det ikke er i de områder, hvor de mest veluddannede og bedst lønnede borgere bor, at der er mest vilje til at tage del i lokalsamfundet og udtaler til Kristeligt Dagblad, Der er i den politiske debat en tilbøjelighed til at se ned på de små samfund, og vi ser i disse år, at både administration og erhvervsliv bliver mere og mere centraliseret. Men spørgsmålet er, om ikke den herskende opfattelse af, at stadig større enheder er vejen frem, er forkert. Der er brug for, at vi fokuserer mere på at bevare og udvikle de værdier, som trives i de mindre samfund. For eksempel på de små øer, hvor der i det lokale liv er tætte relationer, gensidig forpligtelse og fælles identitet.

Share on facebook
Del på Facebook