Studiegrupper

STUDIEGRUPPER

Studiegrupperne kommer til at bestå af deltagere fra lokalrådene og borgerforeningerne og kan være med til at løfte og kvalificere de ideer, der er til,
hvordan jeres lokalområde kan udvikles. I den forbindelse bliver det også centralt at se udviklingen ind i en større sammenhæng og helhed med
Tønder Kommune.
Udover lokalrådene og borgerforeningerne vil der til hvert møde deltage en ekstern konsulent som kan være med til komme med indspark og
sparring på jeres idéer. 
Der bliver indkaldt til et møde i januar 2017.