Ny taster

Tønder på Tavlen

Hvis du eller din forening har oplysninger eller arrangementer, som skal vises på infostanderen i Tønder området skal du fremover kontakte: Kathrine Duus Christensen på mail: kdc1@toender.dk .

Vedrørende Højer, Bredebro, Agerskov og Løgumkloster området skal du som hidtil kontakte den lokale indtastningsrepræsentant:

Højer området: Claus Egelund, mail: clausegelund@gmail.com

Bredebro området: Tom Skade, mail: tom@tom-sale.dk

Agerskov området: Hanne Brodersen, mail: hbrodersen@bbsyd.dk

Løgumkloster området: Margit Lindesø, mail: infoloegum@jubii.dk

Konference om Foreningsudvikling

Husk at tilmelde jer konferencen i foreningsudvikling inden den 4. november. Konferencen byder på ny indsigt om foreningernes tilstand i kommunen og giver inspiration og værktøj til den videre udvikling af foreningslivet.

Foreningsudvikling_arrangement_annonce_nov2015_266x180mm_TRYK-NY-1

VÆR MED TIL AT KÅRE ”ÅRETS FORENING 2015”

Hvis du kender en frivillig forening, der har fortjent en hæder for at gøre en helt særlig indsats for at styrke det lokale medborgerskab, så se her!

Tønder Kommune sætter fokus på det store foreningsarbejde, som frivillige ildsjæle hver dag gør.

Prisen skal medvirke til at synliggøre foreningslivet og anerkende og understøtte den frivillige indsats ved at hædre projekter samt lokale initiativer i foreningslivet, som styrker frivilligheden og det aktive medborgerskab.

Alle i Tønder Kommune kan indstille en forening til at modtage hæderen. I kan sende en indstilling ved at udfylde formularen på linket http://www.toender.dk/Aarets-Forening-2015.aspx.

Retningslinjerne for tildelingen finder du her: http://www.toender.dk/files/cache/201507131143462fb4b0f905be491b87ec264e28cd7f9b/Retningslinjer_Aarets_Forening.pdf

Fristen for at indsende indstillinger er torsdag den 3. september 2015. Efter fristens udløb, vil tildelingskomitéen udpege “Årets Forening 2015″.

Med hæderen som “Årets Forening 2015″ følger et diplom og en pengepræmie på 10.000 kr., som kan bruges i foreningens virke.

Prisen overrækkes ved et festligt arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag den 25. september 2015 i Klosterhallerne.

Nærmere information og program for dette arrangement vil blive udsendt senere.

Spændende arrangementer for de frivillige!!!

 

Kulturelle-, folkeoplysende-, sociale- og andre foreninger samt lokalråd og borgerforeninger

Begge arrangementer er gratis

Sæt allerede nu X i kalenderen ved følgende datoer:  

 

25. september 2015 kl. 17 i Klosterhallerne             Frivillig Fredag
Frivillig Fredag – festligt arrangement

Arbejdsgruppen bag Frivillig Fredag inviterer til et festligt arrangement for at give de frivillige et skulderklap og en tak for indsatsen. Der vil bl.a. blive budt på spisning/kaffe og god underholdning. 

Prisen som Årets Forening vil også blive overrakt denne aften – så overvej allerede nu, hvem du vil indstille. Annonce herom indrykkes i uge 33. Prisen er stiftet for at hædre den frivillige indsats i Tønder Kommune.

 

14. november 2015 kl. 9 på Ecco Center, Tønder

Konference vedrørende projektet “Foreningsudvikling”

Her vil bl.a. projektet “Foreningsudvikling” blive præsenteret. Der vil også være foredrag med ungdoms- og foreningsforsker Søren Østergaard, temamøder og underholdning.

Projektet indeholder bl.a. en undersøgelse af foreningernes udfordringer, succesoplevelser samt behov i relation til rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige i foreningen.

Der vil ud fra denne undersøgelse blive udarbejdet en række værktøjer, som kommunens foreninger kan benytte som inspiration.

Vi informerer nærmere om program og tilmelding via annoncer og mails, men reserver gerne datoerne allerede nu !

 

Få hjælp til at lave en film om jeres by.

Kulturskole

 

Filmbussen ruller ud og laver film om jeres landsby
Nu får I muligheden for at lave en kortfilm om jeres landsby sammen med en professionel producer. Filmen vil være en fortælling/reklame om netop jeres landsby, som I kan lægge ud på jeres hjemmeside under infoland.
Tønder Kulturskole/Filmby Vest har fået mulighed for at tilbyde forløbet helt gratis til 1 landsby. Skal det være jeres? Send os 5 linjer, der begrunder, hvorfor det netop er jer, der skal have dette gratis forløb.
Ansøgningsfrist onsdag d. 15. april.
Læs mere i dokumentet.
 
Venlig hilsen
Tønder Kulturskole/Filmby Vest
 

Venlig hilsen 

Lisbet Hartz
Projektkoordinator 
Tønder Kulturskole
Børn & Skole – Kultur &  Fritid

_____________________________________________________________________
Østergade 63 – 6270 Tønder
+45 74 92 88 54 – Mobil +45 20 49 43 35 - lisha1@toender.dk

Ny undersøgelse af børn og unge i Tønders foreningsliv på vej

Tønder Kommune vil i år 2015 undersøge foreningslivet i udvalgte folkeoplysende foreninger.

I løbet af år 2015 vil ca. 17 folkeoplysende foreninger i Tønder Kommune blive tilbudt at medvirke i Projekt Foreningsudvikling. Projektets formål er at forsøge at give et aktuelt billede af Tønder Kommunes foreningsliv, hvilket skal foregå ved at undersøge foreningernes udfordringer, succesoplevelser samt behov i relation til rekruttering og fastholdelse af børn og unge fra 0-24 år.

“Resultaterne fra undersøgelsen vil i efteråret 2015 blive offentliggjort for interesserede i Tønder Kommune. Dernæst er det vores hensigt at udarbejde en række værktøjer, som kommunens foreninger kan benytte som inspiration til at rekruttere og fastholde flere børn og unge under 24 år i foreningerne,” siger Ane Kirstine Knudsen, projektleder og foreningskonsulent i Tønder Kommune.

Foreningslivet er under pres

Det lokale foreningsliv er under pres – ikke kun i Tønder Kommune, men ligeledes i resten af Danmark. Foreningslivet har i flere år kæmpet med faldende medlemstal, da foreningslivet bl.a. har fået konkurrence fra de kommercielle udbydere (fitnesscentrene) samt den selvorganiserede idræt (f.eks. løb og cykling). Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg og Folkeoplysningsudvalg har været opmærksom på dette forhold, hvorfor de har valgt at afsætte midler til at hjælpe foreningslivet. Midlerne har gjort det muligt at påbegynde Projekt Foreningsudvikling.

Formand i Landdistriktsudvalget, Finn Hansen, glæder sig til at se undersøgelsens samlede resultater: “Det er essentielt at vi i Tønder Kommune nu får klarlagt, hvilke udfordringer, succesoplevelser og behov kommunens foreninger har. Kun på den måde kan de lokale foreninger yderligere målrette deres arbejde i kampen om at fastholde og rekruttere flere børn og unge i foreningerne”.

Projekt Foreningsudvikling – baggrund

Projekt Foreningsudvikling løber fra 1. oktober 2014 og et år frem. De folkeoplysende foreninger der bliver tilbudt at medvirke i undersøgelsen, er udvalgt på baggrund af forskellighed både hvad angår foreningstype, beliggenhed, foreningsstørrelse, byer med lukket/åbne folkeskole og byer med privatskole m.v. Det er tidsmæssigt ikke muligt at inddrage alle foreninger, hvorfor det har været forsøgt at udvælge foreninger der repræsentere et bredt spektrum af foreninger i kommunerne. I de udvalgte foreninger vil medlemmer (0-24 år), frivillige og forældre blive tilbudt at deltage i undersøgelsen enten via spørgeskema og/eller interviews. Det er ligeledes vigtigt at inddrage et udsnit af de ikke foreningsaktive borgere i kommunen, hvorfor børn, unge og forældre vil blive tilbudt at deltage i undersøgelsen via skoler og daginstitutioner. Projektleder og foreningskonsulent, Ane Kirstine Knudsen, udtaler: “Jeg ser frem til at samarbejde med kommunens borgere, for at vi i fællesskab kan skabe et endnu bedre fundament for foreningslivet i Tønder Kommune”.

For yderligere information om projektet kontakt:

Projektleder og foreningskonsulent, Ane Kirstine Knudsen

Mail: ak@toender.dk

Telefon: 74 92 81 53

Ny foreningskonsulent og projektmedarbejder hos Tønder Kommune

Præsentation af den nye foreningskonsulent og den nye projektmedarbejder hos Tønder Kommune.

Den glade foreningskonsulent og den alvorlige projektmedarbejder.

Den glade foreningskonsulent og den alvorlige projektmedarbejder. De glæder sig dog begge til at arbejde med udviklingen af Tønder Kommune.

Projektmedarbejder – Niels Top

Mit navn er Niels, jeg er 34 år og er født og opvokset i Toftlund. Det næste halve år er jeg projektansat i Kultur- og Fritidsafdelingen, og skal her beskæftige mig med sekretæropgaver for Landdistriktsudvalget og implementeringen af et digitalt system til lokalebooking for borger og foreninger.

Jeg har, udover min sproglige studentereksamen fra Tønder Gymnasium, en bachelor i Musikvidenskab og en kandidat i Oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet. Min uddannelse har jeg brugt til at arbejde med projektledelse, kommunikation og brugerforståelse i forskellige brancher.

Min store fritidsinteresse er musik. Man kan høre mig spille tromme i det dansksprogede bluesband Blauværk og folkpopbandet Green Lives.

Foreningskonsulent – Ane Kirstine Knudsen

D. 1. oktober påbegyndte jeg min etårige projektstilling som foreningskonsulent i Tønder Kommune.

Baggrunden for min ansættelse er at det lokale foreningsliv er under pres – ikke kun i Tønder Kommune, men ligeledes i resten af Danmark. Foreningslivet har i flere år kæmpet med dalende medlemstal, da foreningslivet bl.a. har fået konkurrence fra de kommercielle udbydere samt den selvorganiserede idræt. Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har heldigvis været opmærksom på dette stigende problem, hvorfor de har valgt at ansætte mig til at forsøge at komme med en løsning på problemstillingen.

Foreningslivet har altid været en stor del af mit liv både som udøver, træner og bestyrelsesmedlem. Da jeg skulle vælge studieretning, valgte jeg ligeledes at uddanne og specialisere mig inden for det danske foreningsliv, hvorfor jeg er uddannet cand. scient. i Idræt & Sundhed fra Syddansk Universitet.

 

60 deltagere på Tour de Tønder

 

 

Tour de Tønder 2014For 2. gang har Landdistriktet vist hvor meget spændende der er at se i Tønder kommune. 

Vi har meget at byde på.
Med udgangspunkt i Ballum slusekro kom de i alt 60 deltagere hele vejen rundt i Tønder kommune, for med egne øjne at opleve de mange små og store tilbud vi har.
Skærbæk Go-Cart Center, Frifelt oplevelsespark, Arrild Feriecenter, Gammelskov kanonbatteri, Nr. Løgum Kano udlejning, sønderjysk kaffebord på Hohenwarte, Højer kunsthåndværk og Ballum fodboldgolf.
Der var vist ingen der på forhånd kendte alle steder, men nu er der mange der også har prøvet at køre Segway og Go-Cart.
 
Det var nogen af de steder der kan i nær fremtid kan se frem til øget besøg af deltagerne, når de hver især skal vise deres familier hvad vi kan tilbyde. 
Og til sommer vil de 60 deltagere være med til at øge besøgstallet de besøgte steder. 
 
Tiden i bussen blev brugt til at informere om næste lokation, men også til at knytte personlige relationer til admininstration og politikere.  
 
Startskud til noget mere 
Efter turen blev deltagerne spurgt om fremtidige ønsker til turist arbejdet,  hvilket medførte en særdeles tæt stemning om at gøre noget for hinanden,  og alle kunne dels køre trætte hjem,  men også med en forventning om at der snart vil ske noget tættere samarbejde aktørerne imellem. 
 
Tak til de der var med
 
Mogens Gabs
 
 

Vi skal have ny redaktør

Du har nok bemærket at strømmen af nyhedsmail er aftaget. 

Carsten Boldt er ikke længere ansat, hvorfor vi midlertidigt ikke har nogen hjælp til at skrive på Landdistriktets hjemmeside der sender nyhedsmail til dig.

Vi håber på at kunne gøre brug af en ny landsbypedel på denne post,  men det vil tage lidt tid før vi har fundet den rigtige.

Har du spørgsmål til brugen af infoland i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Mogens Gabs  mogens@gabs.dk