Foreningsudvikling

Det lokale foreningsliv i Tønder Kommune har længe haft det svært med faldende medlemstal og færre frivillige. Det fik nogle foreninger til at henvende sig til kommunens Folkeoplysningsudvalg og Landdistriktsudvalg, hvor de fortalte om deres problemer. De to udvalg valgte efterfølgende at finansiere et projekt, som skulle understøtte og hjælpe foreningerne. Dette projekt blev kaldt Foreningsudvikling.

I begyndelsen af hver måned frem til slutningen af 2017 vil der komme en ny blog her på siden. Hver blog vil handle om et nyt emne vedrørende foreningsudvikling.
I august måned handler bloggen om projekt foreningsudvikling og til september vil emnet være rekruttering. 

Du kommer ind på den enkelte blog ved at klikke på nedenstående link.

Foreningsudvikling i Tønder Kommune

Har du spørgsmål til denne blog eller vil du høre mere om udviklings forløbet eller samarbejde med andre foreninger? Så kontakt;

Foreningskonsulent Ronni Rix Back
Tlf: 74 92 81 53
mail: rrb1@toender.dk

Facts om Projekt Foreningsudvikling:

Projekts fase 1 & 2 blev finansieret af;
Folkeoplysningsudvalget og Landdistriktsudvalget Tønder Kommune

Projektets fase 3 er finansieret af;
Kultur & Fritidsudvalget Tønder Kommune
Socialudvalget Tønder Kommune
Sundhedsudvalget Tønder Kommune
Folkeoplysningsudvalget i Tønder Kommune
Landdistriktsudvalget i Tønder Kommune
Kulturelt Forum i Tønder Kommune
Styrelsen for International Rekruttering og Integration