Tilskud til Projekter

Tønder landdistriktsudvalg støtter mange aktiviteter i Tønder kommune. 

Intet er for stort,  intet er for lille.
Vi yder ikke almindeligt driftstilskud,  og kan heller ikke give nogen underskudsgaranti. 
Vi vil gerne give din ansøgning en seriøs behandling på et af vore møder, hvorfor vi skal have den senest 2 måneder før projektets start. 

Har du et projekt du gerne vil have støtte til, er her vedlagt et skema,  der skal hjælpe os med at behandle din ansøgning. 

Retningslinjer for ansøgning til Landdistriktsudvalget

Ansøgningsskema som skrivbar PDF (åbnes i Internet Explorer): Ansøgningsskema Landdistriktsudvalget

——————————————————————————————————————–

Rammer for tilskud til foreningers bygninger på lejet grund

Der indgås lang lejekontrakt på min. 5 år ved bevilling af støtte op til 100.000 kr. til byggeri på privatejet jord. Foreningerne anbefales at indgå lejekontrakt indeholdende nedskrivningsaftale med ejer.

Tilskud over 100.000 kr. til fast ejendom på privatejet jord indstilles fra underudvalg til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

—————————————————————————————————————

Landdistriktsudvalget har truffet en række principbeslutninger, hvor følgende projekter støttes med et fast beløb og kan behandles administrativt:

Krolf

Ansøgninger omkring krolf og krolfbaner støttes med 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 5.000 kr.

Hjertestarter

Landdistriktsudvalget støtter anskaffelsen af hjertestarter med 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 10.000 kr. under den forudsætning at der først ansøges hos Trygfonden og at ansøger selv finansiere afholdes af kursus i brugen af hjertestarter.

Lege- og aktivitetspladser

Lege- /aktivitetspladser eller lignende støttes med 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 30.000 kr. Landdistriktsudvalget støtter dog kun den primære legeplads i hver by.